بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

 

 

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

دانلود رایگان پروژه

 

 

فرمت :  word

تعداد صفحات :  ۲۶

 

 

چکیده 

اجزای نفت خام  شامل  گازهای سبک  همراه با مولکول های سبک هیدروکربنی و هیدروکربن های سنگین شامل واکس ، آسفالتین و رزین می باشد. تغییرات در شرایط عملیاتی مانند دما، فشار و همچنین تغییر در ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی در طی تولید، انتقال و فن آوری نفت خام باعث رسوب کردن این مواد جامد می شود. رسوب واکس یک مشکل جدی در صنعت نفت می باشد که تشکیل آن منجر به انسداد منافذ زیرزمینی شده و راندمان استخراج نفت را کاهش می دهد. لذا محاسبه مقدار رسوب واکس ایجاد شده و پیش بینی دقیق دمای تشکیل رسوب و در نظرگرفتن این دما، درطراحی تجهیزات مربوط به استخراج، تولید و بره برداری نفت خام و یا برش های نفتی، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه  به پرهزینه و زمان بر بودن انجام آزمایشات دردامنه وسیع اطلاعات، بهترین راه برای پیش بینی نقطه پیدایش  واکس، مدل سازی ترمودینامیکی این پدیده می باشد. تا کنون مدل های ترمودینامیکی  مختلفی برای پیش بینی نقطه پیدایش رسوب  واکس اراِئِه شده اند. در این پژوهش به مطالعه مدل های ارائه شده برای پیش بینی تشکیل رسوب  واکس و آسفالتین پرداخته شده است.

 

 

مقدمه

با توجه به صنعتی شدن جهان امروز، نیاز به انرژی به طور پیوسته درحال افزایش می باشد. یکی از بزرگترین منابع تأمین انرژی در جهان، سوخت های فسیلی هستند. نفت خام یکی از مهم ترین انواع سوخت های فسیلی است و شامل هیدروکربن هایی با وزن مولکولی مختلف و ترکیبات اورگانیک می باشد. اجزای سبک نفت خام استخراج شده از چاه شامل گازهای سبک همراه با مولکول های سبک هیدروکربنی بوده که خواص آن ها به خوبی شناخته شده است. هیدروکربن های سنگین نیز شامل واکس، آسفالتین و رزین می باشد که می توانند به صورت جامد در ترکیبات ظاهر شوند و مشکلاتی را در صنعت نفت ایجاد کنند.

تغییرات در شرایط عملیاتی مانند دما، فشار و همچنین تغییر در ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی در طی تولید، انتقال و فن آوری نفت خام باعث رسوب کردن مواد جامد از جمله واکس می شود. تشکیل این رسوبات منجر به انسداد منافذ زیرزمینی شده و راندمان استخراج نفت را کاهش می دهد. همچنین در خطوط انتقال نفت خام، باعث مسدود شدن لوله ها و افزایش مقاومت در برابر جریان و در نتیجه افت فشار جریان می شود و موجب استهلاک تاسیسات نیز خواهد شد.

 

 

نوشته بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟

دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت :  word

تعداد صفحات : ۴۶ صفحه

 

 

چکیده

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند.

مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه در افت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند . همانطور که می دانیم، ادبیات فارسی درسی آسان قلمداد می شود  که هر دبیر غیر‌متخصص و کم سوادی می تواند از عهده ی تدریس آن برآید و چنان شد که خود به خود و از آغاز نیز گروه کم سوادان به سوی رشته ی ادبیات کشیده شدند. اکنون نیز اگر به نحوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان  گذری بیندازیم، متوجه این قضیه خواهیم شد . دانش آموزانی که حتی رشته ی ادبیات را کسب نکرده اند نیز، با تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوی این رشته گسیل داده می شوند . رشته ای که خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ی تحصیل در آن راغب نیست و حتی با توجه به سوابق موجود استعداد راه یابی بدان رشته را ندارد . این است حال و روز رشته ی ادبیات در این روزگار .به همین دلیل بنده ……………….. در این اقدام پژوهی سعی بر این دارم که بوسیله راهکار های مدرسه محور درس ادبیات و زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم تا در رویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.

مقدمه

امروزه بدون شک توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت مهمترین  عامل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و افتصادی جامعه است .تعلیم و تربیت عهده دار ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل وتوسعه استعدادها و توانایی های افراد است .به این جهت  است که بیشتر جوامع در تبین هدفها و اتخاذ روشهای آموزشی کلیه مساعی خود را به کار می برد بریهی است این امر مستلزم برنامه ریزی وسیع ، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزشی در هر جامعه ای خواهد بود .تاسیس مراکز آموزشی از سطح پیش دبستانی تا دوره های آموزش عالی ،گزینش معلمان ، مربیان ، دبیران ،استادان فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی ، تهیه متون و محتوای آموزشی ،پیشنهاد شیوه های مختلف آموزشی ، نظارت بر امر آموزش و به طور کلی برنامه ریزی و مدیریت مناسب از وطایف مهم کارگزاران تعلیم و تربیت به حساب می آیند .اما اینکه هدف های آموزشی چه هستند و روشهای حصول به آنها تا چه اندازه با اهداف تناسب دارند سوالی است که همواره بهره گیران نظام آموزشی صد در صد به اهداف اموزشی جود نرسیده است ولی موفق بودن هر نظام آموزشیبه نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد و به این ترتیب هیچ نظام آمورشی را نیز نمی توان ناموفق خواند بنابراین هر کجا که عدم موفقیت آن نظام در نزریک تر شدن به اهداف است .یکی از آفت های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که همه ساله به میزان بسیار زیادی امکانات ، منابع ، و استعدادها ی بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد .پدیده افت تحصیلی است به همین  دلیل است که یکی از ملاکهای عدم موفقیت هر نظام آموزشی را میزان افت تحصیلی در آن می دانند وامروزه مسله افت تحصیلی گریبان گیر کلیه نظام های آموزشی است و به لحاظ ارتباطی که اساسا جریان تعلیم و تربیت با دیگر نهاد های اجتماعی ، فرهنگی ،سیاسی دارد افت تحصیلی نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی و مطالعه پژوهشگران قرار می گیرد .

بیان مسئله:

یکی از روش ها ی پیشگیری از افت تحصیلی در مقطع متوسطه روش و راهکار های مدرسه محور می باشد. نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند ، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضه اندیشه های سازنده فراهم می نماید ، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

پیشینه ی تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی………………………………………………………………… ۹

پیشینه ی تحقیق درباره افت تحصیلی……………………………………………………………………………… ۱۰

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها……………………………………………………………………………………………. ۱۴

مشکلات ادبیات و زبان فارسی…………………………………………………………………………………………… ۲۱

موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران……………………………………………………………… ۳۲

نتیجه نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

نوشته دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی

گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی

 

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

 

دانلود رایگان پروژه

تعداد صفحات :  ۵۷ صفحه

فرمت :   word

فهرست مطالب

تاریخچه LCDها    ۵
سیستم LCD    ۷
چرا LCDهاکریستالهای مایع( liquid crystal) نامیده می‌شوند؟    ۹
ایجاد یک LCD ساده    ۱۱
سیستم LCD    ۱۳
پیشرفت‌های LCD    ۱۵
تفاوت تلویزیون های LED با LCD چیست    ۱۵
مقایسه LCD و LED از نظر زاویه دید    ۱۶
نمایش ویدئو‌های با سرعت زیاد    ۱۶
طول عمر    ۱۷
مصرف برق    ۱۷
TFT چیست؟    ۱۷
معرفی تکنولوژی ها  ۱۹
چه تلویزیونی بخریم؟ LCD, PLASMA یا LED    ۲۴
ال.‌ای.‌دی    ۲۹
وضعیت تولید ال.‌ای.‌دی در ایران    ۳۱
همه‌ چیز در رابطه‌ با کابل HDMI    ۳۱
انواع رابط HDMI    ۳۳
تاثیر طول کابل های HDMI در کیفیت خروجی    ۳۵
استفاده از روش HDMI برای اتصال کامپیوتر به تلویزیون    ۳۶
LCD یا پلاسما مسئله این است    ۳۷
تفاوت های میان تکنولوژی پلاسما و ال سی دی    ۳۷
مزایای ال سی دی نسبت به پلاسما    ۳۹
بودجه، فاکتور اصلی    ۴۳
اندازه    ۴۳
رزولوشن    ۴۴
ورودی‌ها    ۴۷
تصویر در تصویر    ۴۸
تولید مانیتور و تلویزیون LED در ایران    ۵۰
سخن پایانی    ۵۲
توصیه آخر    ۵۲

تاریخچه LCDها

امروزه به هر کجا که بنگریم LCDها را می‌بینیم، رشد این تکنولوژی مدت زمانی را سپری نمود. زمان طولانی از زمان کشف کریستالهای مایع به کثرت کاربردهای این وسیله طی شد تا اینکه ما از استفاده این وسیله لذت ببریم.
کریستالهای مایع اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط یک گیاه‌شناس اطریشی به نام فردریک رینیتزر(Friedrinch Rreinitzer) کشف شد. او مشاهده کرد زمانی که یک ماده شبیه کلستریل را ذوب می‌کند (اسید بنزوئیک کلستریل)، در ابتدا یک مایع تیره بوده و سپس در صورتی که درجه حرارت بالا رود، روشن می‌شود. پس از خنک کردن، مایع قبل از تبلور نهایی به رنگ آبی تبدیل می‌شود.
از ساخت آزمایشی اولین LCD در سال ۱۹۶۸، مدت ۸۰ سال می‌گذرد. از آن هنگام سازندگان LCD گونه‌های ماهرانه و جالبی از این وسیله را به لحاظ تکنولوژیکی توسعه دادند و LCDها را از لحاظ تکنیکی به سطح بالایی رساندند و روند رو به رشد تکنولوژی ساخت این وسیله همچنان رو به فزونی است.
تاکنون مدل های متفاوتی از LCD ها مطرح و عرضه شده است :
– شرکت IBM در سال ۱۹۸۱ مانتیورهای CGA)Color Graphic Adapte) را معرفی کرد. مانتیورهای فوق قادر به نمایش چهار رنگ با وضوح تصویر ۳۲۰ پیکسل افقی و ۲۰۰ پیکسل عمودی می باشند. – شرکت IBM در سال ۱۹۸۴ مانیتورهای EGA)Enhanced Graphiv Adapter) را معرفی کرد. مانیتورهای فوق قادر به نمایش شانزده رنگ و وضوح تصویر ۳۵۰ ۶۴۰ بودند.
– شرکت IBM در سال ۱۹۸۷ سیستم VGA)Video Graphiv Array) را معرفی کرد. مانیتورهای فوق قادر به نمایش ۲۵۶ رنگ و وضوح تصویر ۶۰۰ * ۸۰۰ بودند.
– شرکت IBM در سال ۱۹۹۰ سیستم XGA)Extended Graphics Array) را معرفی کرد. سیستم فوق با وضوح تصویر ۶۰۰*۸۰۰ قادر به ارائه ۸/ ۱۶ میلیون رنگ و با وضوح تصویر ۷۶۸ * ۱۰۲۴ قادر به نمایش ۶۵۵۳۶ رنگ است . اغلب صفحات نمایشگر که امروزه در سطح جهان عرضه می گردند ، UXGA)Ultra Extended Graphics Array) استاندارد را حمایت می نمایند. UXGA قادر به ارائه ۸ / ۱۶ میلیون رنگ با وضوح تصویر ۱۲۰۰ * ۱۶۰۰ پیکسل است

  LCD ها چگونه کار می کنند(به طور کامل)

اگر از کاربران رایانه باشید، احتمالا اسمهایی از قبیل مانیتور فلت و LCD ها را شنیده اید. لغتهایی که امروزه به قدری باب شده اند که حتی کودکان ۵ ۶ساله هم که گاهی آنها را به زبان می آورند.
آیا صفحه های فلت ، LCDو پلاسمایی یکی هستند یا معانی جدایی دارند و ما از روی ناآگاهی آنها را به جای هم به کار می بریم؟
واقعیت این است که اینها معانی متفاوتی هستند که برحسب اشتباه از آنها به صورت جایگزین استفاده می کیم. احتمالا هر روزه از وسایل متفاوتی استفاده می کنیم که شامل LCDها هستند.
رایانه های لپ تاپ ، برخی مانتیورها، ساعتهای دیجیتالی ، اجاقهای مایکروویو، دستگاه پخش سی دی و دستگاه های الکترونیکی فراوان دیگر شامل LCD ها هستند. برای تشخیص LCD بودن یک صفحه کافی است ، برای چند ثانیه انگشت خود را روی آن صفحه قرار دهید و حرکت امواج را در ناحیه اطراف دستتان مشاهده کنید.
البته این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود. چرا که در درازمدت به مانیتور شما آسیب می رساند. LCD یا Liquid Crystal Display به دلیل مزیت هایی از قبیل نازک بودن ، وضوح بیشتر و مصرف برق کمتر متداول شده اند.
LCDها یا کریستال های مایع اولین بار در سال ۱۹۸۸از سوی یک گیاه شناس اتریشی بهنام فردریک رینیتز کشف شد. او مشاهده کرد زمانی که یک ماده شبیه کلستریل را ذوب می کند، این مایع که در ابتدا تیره بوده و با بالا رفتن حرارت ، رنگ آن روشن می شود پس از خنک کردن ، مایع قبل از تبلور نهایی به رنگ آبی تبدیل می شود.
از ساخت آزمایشی اولین LCDدر سال ۱۹۸۶، مدت ۱۸سال می گذرد. از آن هنگام سازندگان LCDها آن را به لحاظ تکنولوژیکی توسعه دادند و LCDها را از لحاظ تکنیکی به سطح بالایی رساندند و روند رو به رشد فناوری ساخت این وسیله همچنان رو به فزونی است.
کریستال های مایع بسته به چگونگی تحریک و نحوه آرایش مولکول ها به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. این نوع کریستال ها نسبت به تغییر دما و در بعضی موارد فشار واکنش نشان می دهند و جهت گیری مولکولها در آنها از الگوی خاصی پیروی می کند که اغلب یک منشا خارجی جهت دهنده دارد.
از شواهد برمی آید که کریستال های مایع به حالت مایع نزدیک تر هستند تا جامد. آنها مقادیر متوسطی از گرما را دریافت می کنند تا یک ماده مناسب را از یک حالت جامد به کریستال مایع تبدیل کنند و فقط مقدار بیشتری گرما را برای تبدیل همان کریستال مایع به حالت مایع واقعی دریافت می کنند.
به خاطر این که کریستال های مایع به درجه حرارت بسیار حساس هستند، انتخاب مناسبی برای کاربرد در دماسنج ها هستند. از اینجا دلایل وضوح صفحه مانیتور کامپیوتر لپ تاپ در یک هوای سرد یا در خلال یک روز داغ در کنار ساحل روشن می شود. یک LCD وسیله ای است که از ۴ الگو یا واقعیت فیزیکی بهره می گیرد:
اول این که نور می تواند قطبیده شود، دوم این که کریستال های مایع می توانند منتقل شوند و نور قطبیده شده را تغییر دهند. سوم این که ساختار کریستال های مایع می توانند از سوی جریان الکتریکی تغییر یابند و آخرین مورد این که مواد شفافی موجودند که قادرند جریان الکتریسیته را هدایت کنند.

سیستم LCD

دو نوع LCD در رایانه وجود دارد ؛ ماتریس غیرفعال passive matrix و ماتریس فعال LCD
.active matrixهای ماتریس غیرفعال از یک شبکه ساده ، برای تامین شارژ پیکسل های موجود روی نمایشگر استفاده می کنند. ایجاد شبکه درواقع یک مرحله پردازش است که با دو لایه شفاف آغاز می شود.
به یکی از این لایه ها ستون ها و به دیگری ردیف هایی واگذار می شود که از مواد هادی و شفاف ساخته می شوند که معمولا از جنس اکسید قلع هستند. ستونها و ردیفها به مدارهای مجتمع (IC ها) مرتبط می شوند و زمانی که شارژ از ستون یا سطر خارج شود، این مدارها، کنترل خواهد شد.
مواد کریستال مایع مابین دو لایه شفاف قرار خواهد گرفت ، یک فیلم قطبیده به بخش خارجی از هر یک از این لایه اضافه می شود. سادگی سیستم ماتریس غیرفعال جالب است اما نواقصی نیز به همراه دارد، از جمله زمان پاسخ کوتاه و کنترل ولتاژ بدون دقت.
راحت ترین راه برای مشاهده زمان پاسخ کوتاه در یک LCDماتریس غیرفعال این است که نشانگر ماوس را بسرعت از سمت صفحه نمایش به سمت دیگر حرکت دهید. درحالتی که این حرکت انجام می شود به حالت سایه هایی که در پی نشانگر ظاهر می شود، توجه کنید.
کنترل ولتاژ با عدم دقت از توانایی ماتریس غیرفعال جلوگیری می کند و در یک زمان تنها بر یک پیکسل تاثیر می گذارد. زمانی که ولتاژ برای از هم باز کردن یک پیکس به کار گرفته می شود، پیکس های اطراف آن نیز تا حدی از هم باز می شود که باعث می شود تصاویر تار به نظر آید و کنتراست خود را از دست بدهد.
LCDهای ماتریس فعال به TFTها وابسته هستند. اساسا TFTها ترانزیستورها و خازن های کوچک سوئیچ شونده هستند. آنها در یک ماتریس و روی یک لایه شفاف مرتب می شوند. برای آدرس دهی یک پیکسل ، ردیف مناسب سوییچ می شود و سپس شارژ به ستون اصلی ارسال می شود. خازن قادر به نگهداری شارژ تا به دوره تازه سازی بعدی است.
اگر دقیقا مقدار ولتاژی که برای یک کریستال تامین می شود، کنترل گردد، خواهید توانست آن را از هم باز کنید. بیشتر نمایشگرهای امروزی در هر پیکسل ۲۵۶سطح روشنایی پیشنهاد می کنند. فناوری LCDها بسرعت در حال رشد است.
اندازه نمایشگر محدود به مشکلات کنترل کیفیت می شود که به سازنده های آنها برمی گردد. بتازگی شرکت اپل بزرگترین مانیتور LCDجهان را دراندازه ۳۰اینچی به بازار عرضه کرد که کیفیت تصویری بسیار بالا دارد.

چرا LCDهاکریستالهای مایع( liquid crystal) نامیده می‌شوند؟

به نظر می‌رسد عنوان کریستال مایع تضادی به همراه داشته باشد؛ عبارت کریستال(crystal) تداعی کننده یک ماده جامد نظیر کوارتز (معمولا به سختی یک سنگ) است، در حالی که مایع متفاوت از کریستال است. در این مطلب خواهید فهمید که چگونه کریستال مایع ترفندهای جالبی می‌زند و پی به تکنولوژی اساسی که باعث می‌شود LCDها کار کنند، خواهیم برد. همچنین خواهید آموخت که چگونه ویژگی‌های عجیب کریستال‌های مایع مورد استفاده واقع می‌شوند تا نوع جدیدی از شاتر(shutter) ایجاد شده و چگونه شبکه‌های این شاترهای ریز، باز و بسته می‌شوند(تا مدلهایی ایجاد نماید که اعداد، کلمات و تصاویر را به نمایش دهند.).
کریستالهای مایع( liquid crystals)

همه ما می‌دانیم که ماده دارای سه حالت عمومی است؛ جامد، مایع و گاز. مولکولهای جامدات همیشه و در همان محلی که قرار دارند موقعیت خودشان را نسبت به بقیه حفظ می‌کنند.
مولکولهای موجود در مایعات برعکس جامدات هستند و قادرند وضعیت خودشان را تغییر دهند و در یک حالت غیر عادی وجود دارند؛ در صورتی که مواد فراوانی هستند که در یک حالت غیر عادی وجود دارند؛ یعنی به نوعی شبیه به یک مایع و نیز شبیه یک جامد! هستند. زمانی که مواد در این حالت قرار می گیرند، مولکولهایشان گرایش دارند که وضعیت خودشان را حفظ نمایند. شبیه مولکولهای موجود در یک جامد. اما به طرف موقعیت‌های متفاوت نیز در حرکت خواهند بود. شبیه مولکولهای موجود در مایع. این توضیحات بدین خاطر ذکر شد که به این نکته اشاره شود که کریستالها هم مایع، جامد و یا مایع هستند.
بنابراین آیا کریستالهای مایع شبیه جامدات عمل می‌کنند یا مایعات و یا شبیه چیز دیگری؟
از شواهد بر می‌آید که کریستالهای مایع به حالت مایع نزدیک‌تر هستند تا جامد. آنها مقادی متوسطی از گرما را دریافت کرده تا یک ماده مناسب را از یک حالت جامد به کریستال مایع تبدیل کنند و فقط مقدار بیشتری گرما را جهت تبدیل همان کریستال مایع به حالت مایع واقعی دریافت می‌کنند. به خاطر این که کریستالهای مایع به درجه حرارت بسیار حساس هستند، آنها برای ساختن دماسنجها و … کاربرد دارند. دلیل اینکه چرا صفحه نمایش یک کامپیوتر لپ‌تاپ در یک هوای سرد یا در خلال یک روز داغ در کنار ساحل به خوبی نمایش می‌دهد، به خاطر همین کریستالها می‌باشد!.

نوشته گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.