گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی 

 

 

۴۰۰۰ تومان – خرید

 

دانلود رایگان پروژه

 

موضوع :

گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی

رشته حسابداری – گرایش حسابداری بازرگانی

( فایل word قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۲۵

 

 

 

مقدمه ای ازوزارت جهاد سازندگی:

 

وزارت جهاد سازنگی در سال ۱۳۵۸  به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره)

 

تاسیس گردید که فعالیتهای ان مربوط به راهسازی* برق رسانی واب رسانی*احداث جوی آب و

 

گسترش دامداری در کشاورزی وبهسازی که فعالیتهای این وزارت مربوط به آبادانی روستاها بود

 

ودر سال ۱۳۸۰ تقریبا روستاهای کشور از لحاظ  امکانات  رفاهی  تامین شده بود  وزارت جهاد

 

سازندگی و وزرات جهاد کشاورزی باهم ادغام شدند و تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی که

 

فعالیتهای ان دیگر مربوط میشود به مکانیزاسیون کردن کشاورزی در سطح کشور است .

 

تشکر:

با تشکر فراوان از اداره جهاد کشاورزی و تمامی پرسنل وظیفه شناس و زحمتکش این اداره و استاد گرامی آقای رضایی مقدم  که من را در جمع آوری این گزارش همراهی نمودند تشکر می کنم .

 

فهرست :

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

 • تاریخچه
 • اهداف و وظایف
 • شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
 • اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 

فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

 • تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
 • سیستم کاری امور مالی
 • نحوه اجرای مناقصه
 • حسابداری مدارک امور مالی
 • حسابهای اموال
 • نمونه فرم ها

فصل سوم :

گزارش کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

 • مثال عملیاتی در مورد جهاد کشاورزی
 • پیشنهاد و انتقاد ها

 

 

نوشته گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

دانلود رایگان پروژه

فرمت : word  
صفحات : ۱۲۰

عنوان:

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده
عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

 

 

چکیده:

صاحبنظران بازاریابی صادراتی عقیده دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی انجام گرفته است. در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد صادراتی و انواع مدل های عملکرد صادراتی بررسی شد و از مدلی برای شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده گردید که این مدل بیان می دارد که اندازۀ شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، محصول، قیمت، تبلیغات و کانال های توزیع، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند.

در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته شود.

یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی مطرح هستند، براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر می باشد.

۱- محرکهای صادراتی ۲- کانال های توزیع ۳- مشکلات صادراتی ۴- تجربه صادراتی ۵- تعهد صادراتی ۶- محصول ۷- تبلیغات ۸- اندازۀ شرکت ۹- قیمت ۱۰- مزیت رقابتی

در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه گردیده است.

 

 ۲- ۱٫   مقدمه

حذف مرزهای اقتصادی و سیاسی (همچون، نفتا و اتحادیه اروپا) و توسعه در تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین المللی را تغییر داده است. این محیط بازرگانی جدید تحت تأثیر متقابل نیروهای بازار قرار دارد و ابزارهای حمایتی در این محیط جدید کارایی خود را از دست داده اند. (لئونیدو و دیگران، ۱۹۸۸، ۷۵) [۱] به هر حال این انقلاب جهانی سازی تهدیدات و فرصت هایی را برای بازرگانی بین الملل به همراه دارد که این امر برای اقتصادهای در حال توسعه مهم تر است. به علت افزایش تمایل به اقتصاد جهانی و فشارهای ناشی از کسری تجاری که بر تعداد زیادی از کشورها وارد
می شود، رفتار و عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی توجه تحقیقی زیادی را به خود جلب کرده است. در ۳۰ سال  گذشته و هم زمان با رشد آزادسازی و ادغام سیستم تجارت جهانی، صادرات به عنوان شیوه ای جذاب برای استفاده از فرصت های بازار خارجی شناسایی شده است و بررسی عوامل اساسی موفقیت و عملکرد صادراتی شرکت در تحقیقات فراوانی مورد توجه واقع شده است. مانند: ابی واسلتر (۱۹۸۹)، کاوسگیل و زو (۱۹۹۴)، چتی و همیلتون (۱۹۹۳)، گموندن (۱۹۹۱)، کتسیکس، پیرسی وایونیدس (۱۹۹۶)، لئونیدو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲) و والترز (۱۹۹۳)[۲] شناسایی عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی، راهنمایی های ارزشمندی را برای مدیران و تصمیم گیران سیاست عمومی فراهم می آورد تا استراتژی های بازاریابی و سیاست های عمومی مؤثر را طراحی و اجرا کنند. (کاوسگیل، ۱۹۸۴، ۱۹۶)[۳]

شرکت ها فراتر از بازارهای داخلی شان را جستجو می کنند و بر بازارهای صادراتی تمرکز دارند و این تنها به دلیل رشد شرکت نیست بلکه به منظور افزایش رقابت پذیری انجام می گیرد. کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلستان، کانادا و کشورهای اروپایی تلاش های زیادی را برای بررسی عملکرد صادراتی و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن انجام داده اند ولی عملکرد صادراتی در ایران مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. برای اینکه برنامه های ترفیعی و توسعه ای مؤثر باشند، مدیران و مقالات دولتی نیازمند شناسایی تعیین کننده های عملکرد صادراتی هستند.

۲- ۲٫   بین المللی شدن

دهه اخیر توسط بین المللی شدن سریع کسب و کارها و پیدایش رقابت جهانی متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند. به طور هم زمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی توسط کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه منجر به الغا ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است. در نتیجه، در عمل تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه، صنعت یا ریشه ملی شان هم اکنون با این واقعیات مواجه شده اند و دریافته اند که عدم مشارکت در بازارهای جهانی نمی تواند یک انتخاب طولانی مدت باشد. (بالابانیزو دیگران، ۲۰۰۴، ۳۵۳)[۴]

یکپارچگی فزاینده بازارهای دنیا و وابستگی متقابل کشورها برای منابع، محصولات و خدمات منجر به توسعه تجارت بین المللی شده است که به ارزشی معادل ۶/۷ تریلیون دلار بالغ می گردد. البته تعداد زیادی از شرکت ها این پیشرفت های چشمگیر را فرصتی برای گسترش عملیات بین المللی شان به منظور دستیابی به اهداف رشد، افزایش فروش و سود، کاهش خطرات کسب و کار و حتی مقابله با ورود رقبای خارجی در بازارهای محلی خود قلمداد می کنند. (همان منبع، ۳۵۴) .

گرایش فعلی شرکت ها به بین المللی شدن را تنها نمی توان به تغییرات در ویژگی های عرضه و تقاضا نسبت داد بلکه به محیط رقابتی همواره متغیر نیز مرتبط است. شرکت هایی که تنها محصولات را به بازارهای داخلی عرضه می کنند دریافته اند که این بازارها به نقطه ای رسیده اند که عرضه ]در پایین ترین سطح از نظر ظرفیت تولیدی[ از تقاضا بیشتر است . این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله کم شدن سرعت رشد در بازار (یا حتی ثابت ماندن آن)، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های داخلی دیگر، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های خارجی و تقلیل دادن موانع تجاری است. نیروهای خاصی در شرکت، بازار داخلی، بازار بین المللی و جهانی ظاهر شده اند که علت اصلی بین المللی شدن شرکت ها هستند که در بین این نیروها، نیروهای جهانی فراگیرتر هستند. (آلبوم، استرنداسکور و دوا‏‏‎ِر، ۱۹۹۸، ۱)[۵]

لوسترینن (۱۹۹۴)[۶] تعدادی از نیروهای جهانی که بین المللی شدن را توضیح می دهند را به قرار زیر شناسایی کرده است:

۱-    تجارت جهانی سریعتر از تولید ناخالص ملی (GNP) رشد داشته است.

۲-    رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کل جهانی سریعتر از تجارت کل ۲۰ سال گذشته بوده است.

۳-    وابستگی بین رقبا در بخش های مختلف جهان در حال افزایش است.

۴-    جهانی شدن صنایع و کسب و کارها در حال افزایش است.

۵-    ماهیت رقابت جهانی به علت شبکه سازی، همکاری و اتحادهای بین المللی فزاینده در حال تغییر است.

۶-     بازارهای سرمایه از نظارت ها و محدودیت ها آزاد شده اند.

۷-  ادغام های منطقه ای در حال افزایش است که منجر به آزاد سازی انتقال سرمایه، نیروی انسانی، محصول و خدمت شده است.

۸-    جوامع اروپای شرقی و آسیا به سوی سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار در حال حرکتند.

۹-    پایان جنگ سرد

۱۰-   تاکید بیشتر بر روی مسائل اقتصادی به جای مسائل نظامی و سیاسی

۱۱-   حمل و نقل بین المللی از نظر سرعت و گستره در حال افزایش است.

۱۲-   بین المللی شدن روابط فرهنگی و اتحادیه های کارگری و غیره.

۱۳-   آگاهی فزاینده بین المللی انسان ها به علت آموزش، تحقیق، مسافرت، رسانه های گروهی و ارتباطات خارجی

علاوه بر این نیروهای محیطی، عوامل دیگری همچون نیروهای کشورهای خارجی، نیروهای کشور داخلی و عوامل شرکت آشکار شده است که در شکل ۲-۱ نشان داده می شود.

۲- ۱٫ روش های ورود به بازار بین الملل

در این پایان نامه به بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات پرداخته شده است. اگر چه پایان نامه موضوعات مرتبط به فعالیت های بازاریابی بین المللی را مورد بحث قرار می دهد ولی بر روی بازاریابی صادراتی تاکید دارد. این موضوع شاید در ابتدا محدودیت به نظر آید اما صادرات یک بعد اصلی از بازاریابی بین المللی است. صادرات یکی از روش های ورود به بازار بین الملل است. روش های دیگر ورود به بازار خارجی همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم هستند.

 ۲-۳-۱٫ صادرات

 ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت
می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر می‌دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می‌شود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت می‌گیرد.

الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند می‌توانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از:

بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد.

نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین می‌کند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند.

سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند.

ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد:

ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد.

تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود.

داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد.

داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند.

۲-۳-۲٫ همکاری مشترک

روشی کاملاً متفاوت برای وارد شدن به بازار خارجی همکاری مشترک با افراد کشور خارجی برای ایجاد تسهیلات تولیدی و بازاریابی است. همکاری مشترک از این نظر با صادرات تفاوت دارد که به نوعی مشارکت در ایجاد تسهیلات تولیدی در خارج از کشور منجر می شود. تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم نیز از این نظر است که در آن نوعی همکاری با افراد یا شرکت های کشور خارجی برقرار است و به طور مستقل کاری انجام نمی گیرد. چهار نوع مختلف همکاری مشترک عبارتند از:

الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست می‌دهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد کرده است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند.

ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد.

ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می کند.

د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند.

۲-۳-۳٫ سرمایه گذاری مستقیم

آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد بتدریج که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا می‌کند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله:

–    شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود.

–         شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.

–    شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند.

–    شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد.

یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آنها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، ۱۳۸۳، ۴۱۲-۴۰۸)

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول      کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه                                                                         ۲

۱-۲ مسأله تحقیق                                                                 ۲

۱-۳ تشریح و بیان موضوع                                                        ۳

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق                                                         ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق                                                           ۶

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق                                               ۶

۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق                                               ۷

۱-۸ روش انجام تحقیق                                                           ۷

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات                                                     ۷

۱-۱۰ قلمرو تحقیق                                                                ۷

۱-۱۱ جامعه آماری                                                                ۷

۱-۱۲ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها         ۸

۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق                                      ۸

۱-۱۴ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                                    ۸

 

فصل دوم     بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مقدمه                                                                          ۱۱

۲-۲ بین المللی شدن                                                             ۱۲

۲-۳ روش های ورود به بازار بین الملل                                          ۱۴

۲-۳-۱ صادرات                                                                      ۱۴

۲-۳-۲ همکاری مشترک                                                         ۱۶

۲-۳-۳ سرمایه گذاری مستقیم                                                   ۱۷

۲-۴ ماهیت بازاریابی بین الملل                                                   ۱۸

۲-۵ بازاریابی صادراتی                                                             ۱۸

۲-۵-۱ تعاریف بازار یابی صادراتی                                               ۱۸

۲-۵-۲ آمیخته بازاریابی صادراتی                                                      ۱۹

۲-۵-۳ تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی                                          ۲۱

۲-۶ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                           ۲۱

۲-۶-۱ مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک                 ۲۱

۲-۶-۲ مدل ابی واسلتر                                                                 ۲۵

۲-۶-۳ مدل اکاس وجولیان                                                            ۲۸

۲-۶-۴ مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی                                    ۲۹

۲-۶-۵ مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل                                    ۳۰

۲-۶-۶ مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی                                              ۳۳

۲-۶-۷ مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس                                        ۳۴

۲-۷ شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی          ۳۶

۲-۷-۱ معیارهای عملکرد صادراتی                                                                                     ۳۷

۲-۷-۲ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                                                        ۳۷

۲-۷-۲-۱ عوامل قابل کنترل – درونی                                                                    ۴۰

۲-۷-۲-۲ عوامل غیر قابل کنترل – درونی                                                                            ۴۱

۲-۷-۲-۳ عوامل غیر قابل کنترل – خارجی                                                                         ۴۲

۲-۸ مدل مفهومی پایان نامه                                                                    ۴۲

۲-۸-۱ استراتژی بازاریابی صادراتی                                                 ۴۲

۲-۸-۱-۱ استراتژی محصول صادراتی                                                ۴۳

۲-۸-۱-۲ استراتژی قیمت گذاری صادراتی                                         ۴۳

۲-۸-۱-۳ استراتژی کانال صادراتی                                                  ۴۳

۲-۸-۱-۴استراتژی ترفیعات صادراتی                                                    ۴۴

۲-۸-۲ ویژگی های عینی شرکت                                                   ۴۴

۲-۸-۲-۱ اندازه شرکت                                                               ۴۴

۲-۸-۲-۲ تجربه صادراتی                                                               ۴۴

۲-۸-۳ متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات                                         ۴۵

۲-۸-۳-۱محرک صادراتی                                                               ۴۵

۲-۸-۳-۲ مشکلات صادراتی                                                          ۴۵

۲-۸-۳-۳ مزیت های رقابتی                                                                              ۴۵

۲-۸-۴ تعهد صادراتی                                                                 ۴۵

۲-۸-۵ مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی                                   ۴۷

۲-۸-۵-۱ شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی                                             ۴۷

۲-۸-۵-۲ انتخاب ابعاد عملکرد                                                             ۴۸

۲-۹ صنعت مواد غذایی                                                                 ۴۸

۲-۹-۱ نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور                                       ۴۸

۲-۹-۲ صادرات صنایع غذایی                                                                   ۴۹

۲-۹-۲-۱ اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                                  ۴۹

۲-۹-۲-۲ آمار و ارقام صادرات مواد غذایی                                               ۵۰

۲-۱۰ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                                           ۵۳

۲-۱۰-۱ تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور                                        ۵۳

۲-۱۰-۲ سایر تحقیقات انجام گرفته                                                   ۵۳

فصل سوم        روش تحقیق

۳-۱ مقدمه                                                                                        ۵۶          ۳-۲ روش تحقیق                                                                                   ۵۶

۳-۲-۱ نقش تحلیل رگرسیون درتحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی                  ۵۷

۳-۲-۲ مدل یابی معادلات ساختاری                                                       ۵۷

۳-۲-۲-۱ تحلیل مسیر و مدل پیش بینی                                                  ۵۷

۳-۲-۲-۲ نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری                                    ۵۸         ۳-۲-۳ تحلیل عاملی تأییدی                                                                    ۶۵

۳-۳ متغیرهای تحقیق                                                                     ۶۵

۳-۴ روش های گردآوری اطلاعات                                                          ۶۵

۳-۴-۱ پایانی ابزار اندازه گیری                                                              ۶۸

۳-۴-۲ روایی ابزار اندازه گیری                                                              ۶۹

۳-۴-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی                                                           ۷۰

۳-۴-۲-۲ برازش مدل اندازه گیری                                                       ۷۰

۳-۵ جامعه و نمونه آماری                                                                  ۷۱

۳-۵-۱ جامعه آماری                                                                        ۷۱

۳-۵-۲ فلمرو مکانی                                                                        ۷۱

۳-۵-۳  قلمرو زمانی                                                                        ۷۱

۳-۵-۴ نمونه آماری                                                                         ۷۱

۳-۶ شیوه تحلیل داده ها                                                                             ۷۲

 

 

فصل چهارم      تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ مقدمه                                                                                   ۷۴

۴-۲ یافته های توصیفی                                                                   ۷۴

۴-۳ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق                                                        ۷۷

۴-۴ فرضیه های تحقیق                                                                   ۷۹

 

فصل پنجم       نتایج و پیشنهادات

 

۵-۱ مقدمه                                                                                ۸۹

۵-۲ بررسی نتایج تحقیق                                                                          ۸۹

۵-۲-۱ شناسایی عوامل تعیین کننده                                                 ۸۹

۵-۲-۲ سنجش عوامل تعیین کننده                                                   ۹۰

۵-۳ ارائه پیشنهادات                                                                  ۹۰

۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی و کاربردی                                                 ۹۰

۵-۳-۲ محدودیت های تحقیق                                                          ۹۲

۵-۳-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آینده                                                ۹۲

 

منابع و مآخذ                                                                           ۹۴

پیوست                                                                                 ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱- جایگاه صنایع غذایی درکل صنعت کشور طی دوره زمانی ۸۳-۱۳۷۹          ۴۹

جدول ۲-۲- آمار صادرات کالاهای صنایع غذایی در سالهای ۸۴-۱۳۸۳                   ۵۰

جدول ۲-۳- صادرات زیرگروه های عمده بیسکویت و شکلات                               ۵۱

جدول ۲-۴- صادارت زیر گروه های عمده میوه های تازه و سبزیها                          ۵۱

جدول ۲-۵- صادرات زیر گروه های فرآورده های دریایی                                     ۵۲

جدول ۲-۶- صادرات زیرگروه های عمده خشکبار                                            ۵۳

جدول ۲-۷- صادرات گروه های عمده بخش صنعت مواد غذایی                                      ۵۳

جدول ۳-۱- متغیرهای تحقیق                                                                  ۶۵

جدول ۳-۲- ضرایب پایانی کل آزمون و خرده مقیاس های آن                                         ۶۹

جدول ۳-۳- برازندگی مدل اندازه گیری                                                         ۷۱

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند                                                                                        ۷۴

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی              ۷۵

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سالهای در گیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه                                                                                                 ۷۶

جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق با متغیر وابسته                         ۷۷

جدول ۴-۵- بررسی میزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتی                               ۷۹

جدول ۴-۶- بررسی میزان ارتباط تجربه صادراتی با عملکرد صادراتی                            ۸۰

جدول ۴-۷- بررسی میزان ارتباط محرک های صادراتی با عملکرد صادراتی                             ۸۰

جدول ۴-۸- بررسی میزان ارتباط مشکلات صادراتی با عملکرد صادراتی                       ۸۱

جدول ۴-۹- بررسی میزان ارتباط مزیتهای رقابتی با عملکرد صادراتی                         ۸۲

جدول ۴-۱۰- بررسی میزان ارتباط تعهد صادراتی با عملکرد صادراتی                         ۸۲

جدول ۴-۱۱- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 ۸۳

جدول ۴-۱۲- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 ۸۴

جدول ۴-۱۳- بررسی میزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی      ۸۴

جدول ۴-۱۴- بررسی میزان ارتباط استفاده از هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی        ۸۵

جدول ۴-۱۵- برازندگی مدل اندازه گیری                                                             ۸۷

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱- عوامل توضیح دهنده بین المللی شدن                                                                ۱۴

شکل ۲-۲- مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی                                                      ۲۰

شکل ۲-۳- پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی                                     ۲۲

شکل ۲-۴- مدل ابی واسلتر درباره عملکرد صادراتی                                                    ۲۷

شکل ۲-۵- چارچوب مفهومی اکاس و جولیاس برای عملکرد صادراتی                                 ۲۸

شکل ۲-۶- چارچوب مفهومی یکپارچه استراتژی جهانی                                                ۳۰

شکل ۲-۷- چارچوب مفهومی کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسیگل                                     ۳۱

شکل ۲-۸- مدل لئونیدو، کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی                           ۳۵

شکل ۲-۹- مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس                                                 ۳۶

شکل ۲-۱۰- طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته                                                        ۳۹

شکل ۲-۱۱- مدل مفهومی پایان نامه                                                                      ۴۶

شکل ۴-۱- درصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند ۷۵

شکل ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی              ۷۶

شکل ۴-۳- درصد فراوانی تعداد سالهای درگیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه        ۷۷

شکل ۴-۴- مدل مفهومی (مدل درونداد)                                                               ۷۸

شکل ۴-۵- مدل مفهومی (مدل برونداد)                                                                 ۸۶

 

 

۱-۱٫   مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع،فرضیه های اساسی، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و روشهای تحلیل پرداخته خواهد شد.

۱-۲٫  مسأله تحقیق

به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی، عملکرد صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی ، صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایرا ن بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با ۱۸ درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت، صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و متوسط رشد ۵۰ درصدی  صادرات را از لحاظ ارزش طی سال ۸۴ به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکرد صادراتی موثر است. دراین تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد .


۱-۳٫  تشریح و بیان موضوع

تعداد زیادی از مطالعات بازاریابی صادراتی به شناسایی عوامل داخلی و خارجی که عملکرد و رفتار شرکت را در بازارهای صادراتی تحت تأثیر قرار می‌دهند پرداخته‌اند. که تعدادی از این مطالعات عبارتند از: ابی‌واسلتر[۱](۱۹۸۹)، بیلکی[۲](۱۹۷۸)، جموندن[۳](۱۹۹۱)، کاوسگیل وزو[۴](۱۹۹۴)، دومینگوزوسکویرا[۵](۱۹۹۳) و والترز و سامی[۶](۱۹۹۰). در این مطالعات مجموعه‌ عواملی، به عنوان عوامل اثر گذار شناسایی شده‌اند که عبارتند از:

 1. اندازه شرکت. کاوسگیل و نور[۷] (۱۹۸۷) و کریستنسن[۸](۱۹۸۷) به این نتیجه رسیدند که مناسب‌ترین شرکتها برای صادرات، شرکتهای بزرگ هستند. سزینکوتا و جانسون[۹](۱۹۸۳) اظهار کردند که اندازه هیچ اثری بر روی فعالیتهای صادراتی ندارد.
 2. تجربه صادراتی. در تحقیق انجام گرفته توسط مدسن[۱۰](۱۹۸۹) مشخص شد که تجربه صادراتی یک اثر مثبت بر روی عملکرد صادراتی دارد
 3. تکنولوژی تولید. بیشتر یافته‌ها نشان می‌دهند که قوت‌های تکنولوژیکی به طور مثبت با صادرات مرتبط هستند. (ابی و اسلتر[۱۱]، ۱۹۸۹ ،۵۵) ولی کریستنسن (۱۹۸۷) نشان داد که هیچ ارتباطی بین تکنولوژی و عملکرد صادراتی وجود ندارد.
 4. قیمت. کیرپالانی و مکینتوش[۱۲](۱۹۸۰)، مدسن(۱۹۸۹) نشان دادند که قیمت رقابتی صادراتی به طور مثبت با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 5. جهت‌گیری بازار محلی. یافته‌های تحقیقات نشان دادند که جهت‌گیری به سمت بازار محلی یک مانع اصلی برای تعهد و درگیر بودن در صادرات برای شرکت است و یک ارتباط منفی با صادرات شرکت دارد. (کایناک و کوتاری،۱۹۸۴،۹)[۱۳] یک ارتباط منفی بین جذابیت بازار محلی و رشد صادراتی گزارش شده است. (مدسن،۱۹۸۹،۴۳ )[۱۴]
 6. فاکتورهای محیطی زمینه‌ای. موانع تجاری، تفاوتهای فرهنگی و فواصل فیزیکی با بازارهای صادراتی به عنوان عواملی که نقش بازدارنده در توسعه و موفقیت صادرات بازی می‌کنند شناسایی شده اند. (کاوسگیل[۱۵]،۱۹۸۴، ۱۹۷) با این وجود تلاش‌های تجربی برخلاف این الگوی عمومی انجام گرفته‌اند نشان دادند که این عوامل اثر معنی‌داری بر روی عملکرد، رفتار و گرایش صادراتی ندارند. ( مدسن، ۱۹۸۹، ۴۴)

کتسیکس، پیرسی وایوننیدیز[۱۶] و همچنین لی و گریفیس[۱۷] طی تحقیقاتی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳ عواملی را به عنوان تعیین کننده های عملکرد صادراتی معرفی کردند که مبنای اصلی پژوهش در این پایان نامه است. در زیر به طور خلاصه به معرفی این عوامل خواهیم پرداخت.

۱٫ اندازه شرکت

سه عامل اساسی که منجر به شکل‌گیری انتظاراتی مبنی بر اینکه اندازه شرکت به طور مثبت با عملکرد صادراتی مرتبط است عبارت است از: منابع سازمانی، صرفه‌جویی نسبت به مقیاس و برداشت از خطرات موجود در فعالیتهای بین‌المللی. اندازه شرکت در این تحقیق براساس تعداد افرادی که در شرکت درگیر با فعالیتهای صادراتی هستند مورد سنجش قرار گرفته است.

۲٫ تجربه صادراتی

با افزایش تجربه صادراتی، شرکت‌ها اطمینان بیشتری از فعالیت‌های صادراتی‌شان دارند و درک بهتری از مکانیزم بازار خارجی دارند و شبکه ارتباطات وسیعی با مشتریان ایجاد می‌کنند؛ در نتیجه طراحی وانجام برنامه‌های صادراتی را بطور مؤثرتر دنبال خواهند کرد. انتظار می رود که صادرکنندگان با تجربه در مقایسه با دیگران بهتر عمل ‌کنند.

۳٫ محرک صادراتی

در تمرکز بر روی تلاش‌های شرکت‌ها در شناسایی و بهره‌گرفتن از فرصتهای بازار خارجی، محققین بازاریابی صادراتی محرکهای صادراتی اثرگذار و منفعل را از هم جدا کرده‌اند. محرک اثرگذار در ارتباط با رفتار جسورانه شرکت و تعهد آن به انجام تحقیق برای فرصتهای صادرات است (عوامل کششی). محرک انفعالی در ارتباط با عکس‌العمل شرکت به تغییرات شرایط و بازتاب کننده گرایش منفعل در جستجوی فرصتهای صادراتی است. (عوامل فشاری) پس تصمیم‌گیری صادراتی به طور همزمان با عناصر اثرگذار و انفعالی درگیر است.

۴٫ مشکلات صادرات

وجود مشکلات توانایی جستجو کردن، مشخص کردن و بهره گرفتن از فرصتهای بازار صادراتی  را محدود می‌کند و به نو به خود منجر به عملکرد پایین صادراتی می‌گردد.

۵٫ مزیت رقابتی

میل و ظرفیت شرکتی برای ایجاد و حفظ فعالیت صادراتی منظم به موقعیت رقابتی آن در بازارهای خارجی مورد هدف بستگی دارد. شرکت‌ها ممکن است قادر به انتخاب تعدادی از شیوه‌های مختلف برای رقابت کردن در بازارهای صادراتی باشند. ویژگی‌ بازار صادراتی مقصد یک عامل اثر گذار در پذیرش موضع رقابتی مناسب است که منجر به بقا و موفقیت صادراتی می‌شود. با توجه به این موضوعات ارتباطی مستقیمی بین مزیت‌های رقابتی و عملکرد صادراتی وجود دارد.

۶٫ تعهد صادراتی

تعهد مدیریت به فعالیتهای صادراتی یک اثر قوی بر روی موفقیت و رفتار صادراتی تولید کنندگان دارد. برای اطمینان از بقا صادرات و حفظ عملیات منظم صادراتی درک نگرش‌های خریداران خارجی و انجام فعالیت‌های بازاریابی پیشرفته اساسی است که به منظور ایجاد چنین ظرفیتی، تعهد مدیریت به انجام چنین فعالیت هایی اهمیت بسزایی دارد.

۷٫ استراتژی محصول صادراتی

استراتژی محصول صادراتی به درجه‌ای که یک شرکت محصولاتش را یکسان سازی یا مطابقت می‌دهد، بر می‌گردد. برای صادر کنندگان ارائه کردن محصولات یکسان به بخش‌های مختلف مشتریان در سراسر دنیا موجب بی‌اعتنایی مشتریان خارجی و رفتن آنها سراغ محصولات رقبا خواهد شد.

اما شرکت‌هایی که محصولات خود را مطابقت می‌دهند در برآوردن نیازها و خواسته‌های مشتریان متفاوت موفق خواهند شد که آن منجر به افزایش عملکرد شرکت می‌گردد.

۸٫ استراتژی قیمت گذاری صادراتی

استراتژی‌های قیمت‌گذاری صادراتی در این تحقیق به یکسان سازی یا مطابقت سیاست‌های قیمت‌گذاری بین‌المللی بر می‌گردد. تحقیقات اظهار کرده اند که تطابق در قیمت‌گذاری به شرکت اجازه می‌دهد که شرایط رقابتی محلی خود را تنظیم کند. بنابراین توانایی خود را در ایجاد موقعیت در بازار افزایش دهد و باعث موفقیت صادراتیش گردد.

۹٫  استراتژی کانال‌های صادراتی

استراتژی‌های کانال‌های صادراتی به دو قسمت مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌گردد.  در صادرات مستقیم، صادر کنندگان به طور مستقیم کالا را به وارد کننده یا خریداری که در بازار خارجی قرار دارد می‌فروشد. صادرات مستقیم چندین مزیت دارد. برای مثال، آن به دانش بهتر از بازارهای صادراتی که نتیجه تماس مستقیم است منجر می‌گردد. صادرکنندگانی که استراتژی کانال مستقیم را به کار می‌برند می‌تواند اطلاعات زیادی از بازار جمع  کنند و بتوانند نسبت به تغییرات بازار صادراتی سریع عکس‌العمل نشان دهند.

۱۰٫ استراتژی ترفیعات صادراتی

تبلیغات و ترفیعات تجاری دو طبقه از ترفیعات صادراتی هستند.

۱-۴٫     ضرورت انجام تحقیق

با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه فعالیتهای صادراتی، شرکتها برای بقاء و موفقیت در این فعالیتها نیازمند به شناسایی عوامل اثر گذار و همچنین سنجش میزان تأثیر این عوامل بر عملکرد صادراتی شان هستند و با توجه به اینکه در این حیطه تحقیقات جامع و کاملی در صنعت موادغذایی صورت نگرفته است ضروری است که به منظور بهبود عملکرد صادراتی بررسی کاملی از عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی صورت گیرد.

۱-۵٫    فرضیه‌های تحقیق:

 1. اندازه شرکت به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتبط دارد.
 2. تجربه شرکت در فعالیتهای صادراتی به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 3. سطوح بالاتری از محرک صادراتی اثر گذار (انفعالی) به طور مستقیم (معکوس) با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 4. مشکلات صادراتی تجربه شده بوسیله شرکت به طور معکوس با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 5. مزیت‌های رقابتی در بازارهای صادراتی به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 6. تعهد به صادرات به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 7. استراتژی تطابق محصول به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 8. استراتژی تطابق قیمت‌گذاری به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 9. استفاده از کانال صادرات مستقیم دارای رابطه مستقیم با عملکرد صادراتی است.
 10. هزینه‌های تبلیغات خارجی به طور مستقیم با عملکرد صادراتی ارتباط دارد.
 11. شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدکننده موادغذایی
 12. بررسی میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر عملکرد صادراتی

۱-۶٫    اهداف اساسی از انجام تحقیق

۱-۷٫     نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

پس از انجام این تحقیق انتظار می‌رود که عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌های تولیدکننده موادغذایی شناسایی شود و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد صادراتی ارائه گردد.

 

۱-۸٫    روش انجام تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع همبستگی و خاصاً مدل یابی معادلات ساختاری یا لیزرل می باشد.

۱-۹٫     روش گردآوری اطلاعات

کتابخانه ای، اینترنت، پایگاه اطلاعاتی سازمان توسعه تجارت و پرسشنامه.

۱-۱۰٫    قلمرو تحقیق

 • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق مبحث بازاریابی صادراتی است.

 • قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق از اول سال ۸۲ تا پایان سال ۸۴ است.

 • قلمرو مکانی

کلیه شرکتهای تولیدکننده صادراتی موادغذایی دراستان تهران می باشد.

 

۱-۱۱٫     جامعه آماری

 • جامعه آماری

کلیه شرکتهای تولیدکننده صادراتی موادغذایی دراستان تهران می باشد.

 • نمونه آماری

چون جامعه این تحقیق مشتمل بر ۵۰ شرکت بود و محقق امکان بررسی کامل جامعه را بصورت سرشماری داشت از نمونه گیری استفاده نمی شود و کل ۵۰ شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱-۱۲٫  روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت، لذا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودارها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  و در تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی) با استفاده از نرم افزار LISREL 8/50 استفاده خواهد شد.

۱-۱۳٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

عملکرد صادراتی: در این تحقیق عملکرد صادراتی براساس حجم فروش صادراتی، سهم بازار و سودآوری مورد سنجش قرار می‌گیرد.

موادغذایی : در این تحقیق منظور از صنعت مواد غذایی عبارت است از :

 1. آرد ، غلات و مواد نشاسته ای

۲ . خشکبار

 1. گوشت و فرآورده های دامی
 2. شیرینی و شکلات
 3. فرآورده های لبنی
 4. آشامیدنیهاو کنسانتره

۷ . کشت و صنعت

 1. مواد روغنی

[۱] . Aaby and Slater (1989)

[۲] . Bilkey(1978)

[۳] . Gemuden(1991)

[۴] . Cavusgil and zou (1994)

[۵] . Dominguez and Sequeira(1993)

[۶] . Walters and Samiee (1990)

[۷] . Gavusgi and Naor(1987)

[۸] . Christensen(1987)

[۹] . Czinkota and Johnston(1983)

[۱۰] . Madsen (1989)

[۱۱] . Aaby and Slater(1989)

[۱۲] .  Kirpalani and Macintosh(1980)

[۱۳] . Kaynak and Kothari (1984)

[۱۴].  Madsen (1989)

[۱۵] . Cavusgil (1984)

[۱۶] . Katsikeas , Piercy and Ioannidis (1995)

[۱۷] . Lees and Griffith (2003)

نوشته مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

 

 

۴۰۰۰ تومان – خرید

 

دانلود رایگان پروژه

 

 

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمت : word

 

فهرست مطالب

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
نتیجه گیری
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان 
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری

فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرایم
انحراف غیر مجرمانه
الگوی جرم
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟
جرم اداری
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟
نتیجه گیری نظری
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسیب شناسی اجتماعی
تعریف  کج  رفتاری
اثبات گرایی  و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری
نظریه های  فشار
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی
کوهن  و ناکامی  منزلتی
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی
نظریه های  یادگیری  اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی
نظریه های  کنترل
انسان جنایتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟
نتیجه گیری و پیشنهاد
جرم و راههای پیشگیری از آن
عوامل موثر در بروز جرم 
عوامل جرم زای اجتماعی
جمعیت شهری
عوامل اجتماعی تبعیض
اختلال در نظام توزیع
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

 

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده ۲۲ قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده ۶۵۶ قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده ۲۴ قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

نوشته پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

۱۵۰۰۰ تومان – خرید


پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

 

 نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

 

تعداد صفحه :۹۲

قیمت : ۱۵۰۰۰تومان

 

projeha.net

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۳

الف : طرح مسئله وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… ۳

ب : اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۳

ج : پرسشهای اصلی……………………………………………………………………………………………….. ۴

د : فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………….. ۴

ه : روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۴

و : سوابق انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴

ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب……………………………………………………………………………. ۵

ح : مشکلات وچالشهای انجام پژوهش……………………………………………………………………….. ۵

تبیین مفاهیم پایه ای ونقش رسانه ها در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………… ۶

فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای…………………………………………………………………………………. ۷

مبحث اول : بزهکاری وپیشگیری از آن………………………………………………………………………… ۷

گفتار اول : مفهوم بزهکاری……………………………………………………………………………………….. ۷

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………. ۷

ب : انحراف………………………………………………………………………………………………………….. ۸

ج : جرم شناسی…………………………………………………………………………………………………….. ۸

د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی…………………………………………………………………………… ۹

گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم…………………………………………………………………… ۹

الف : پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۱۰

ب : پیشگیری وضعی یا فنی…………………………………………………………………………………… ۱۰

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………….. ۱۱

مبحث دوم : مفهوم رسانه………………………………………………………………………………………… ۱۲

گفتار اول : تعریف رسانه…………………………………………………………………………………………. ۱۲

گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی…………………………………………. ۱۸

فصل دوم : نقش رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………………………… ۱۹

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم…………………………………………………………………. ۱۹

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه…………………………………….. ۲۰

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص ……………………………………….. ۲۰

ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی………………………………………………………………………….. ۲۴

ج : جرایم بر ضد امنیت ملی…………………………………………………………………………………… ۲۵

گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی……………………………………………………. ۲۶

الف : کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

ب : تبلیغات گمراه کننده…………………………………………………………………………………………. ۲۸

ج : شرکت های هرمی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مبحث دوم : نقش رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری…… ۳۰

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها……………………..۳۰

الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها……………………………………………………… ۳۱

ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها…………………………………………………………………………… ۳۲

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان…………………………………………………………………………….. ۳۴

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها………………………….۳۶

گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال………………………….. .۳۸

گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. ۴۵

مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها …………………….. ۴۶

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها………………………………………………………… ۴۵

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری……………………………………………………………………. ۴۷

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………. ۴۹

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری……………………………………………………………… ۵۰

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………۵۲

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. ۵۳

گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن………………………………………………………………….. ۵۵

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری…………………………………………………………………………….. ۵۹

نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………….. ۶۰

مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………….. ۶۲

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها……………………………….. ۶۲

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها………. ۶۵

مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری

و ارتقای فرهنگ حقوقی…………………………………………………………………………………………. ۶۶

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی…………………………………….. ۶۶

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه……………………………….. ۶۶

بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی…….. ۶۷

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها………………….. ۶۷

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری………………………………. ۶۸

بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری…………………………………….. ۶۸

بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری…….. ۶۸

بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم ۷۰

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی…………………………………….. ۷۰

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. ۷۲

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

چکیده :

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.

در یک فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه­های رشد بزهکاری را کاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعکاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­کار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاکم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاکمات، همگی آثار مفید انکار­ناپذیری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درک اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری کنند و ساز­وکار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

مقدمه:

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

ب : اهداف پژوهش :

از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .

تعداد صفحه :۹۲

 

 

 

نوشته پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه رانندگی

دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه رانندگی

فرمت فایل اصلی: apk

حجم فایل:۱,۳۰۳ کیلوبایت

 gjjg

توضیحات
این برنامه کاملا شبیه آزمون آیین نامه رانندگی می باشد که شامل کلیه نمونه سئوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد که در غالب ۱۲ آزمون و ۳۶۰ سئوال گرد آوری شده است که اگر کل این آزمون را فرا بگیرید دیگر مشکلی در آیین نامه ندارید و همیشه قبول می شوید . پس از شروع یکی از ۱۲ آزمون ۳۰ سئواله بصورت تصادفی یا به انتخاب شما آغاز شده و شما ۳۰ دقیقه وقت دارید تا به آزمون پاسخ داده و پس …

نوشته دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه رانندگی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

 

۱۵۰۰۰ تومان – خرید

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: ۱۳۰

در قالب word قابل ویرایش

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد ۲۰۰ نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲٫ بیان مسئله
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق
۱-۴٫ نوآوری های تحقیق
۱-۵٫ اهداف تحقیق
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق
۱-۸٫ روش گردآوری اطلاعات
۱-۹٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
۱-۱۰٫  قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲٫ تعریف واژگان
۱-۱۲-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۲-۲٫ تعاریف عملیاتی
۱-۱۳٫ فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱٫ گفتار اول: مدیریت دانش
۲-۱-۱٫ تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
۲-۱-۲٫ انواع دانش
۲-۱-۳٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۱-۴٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۱-۵٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۱-۶٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۱-۷٫  تئوریهای مدیریت دانش
۲-۱-۷-۱٫ تئوری سرمایه انسانی
۲-۱-۷-۲٫  تئوری ویگ
۲-۱-۸٫  رویکردهای مدیریت دانش
۲-۱-۹٫  معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۱-۹-۱٫  مدل پایه ساختمان دانش
۲-۱-۹-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۱-۹-۳٫  مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۱-۹-۴٫ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۱-۹-۵٫  مدل دانش ضمنی
۲-۱-۹-۶٫  مدل حلزونی دانش
۲-۱-۹-۷٫  مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۱-۹-۸٫  مدل راه‌حل دانش
۲-۱-۹-۹٫ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۱-۱۰٫  اجزا و عناصر مدیریت دانش
۲-۱-۱۱٫  کاربردهای مدیریت دانش
۲-۱-۱۲٫  خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۲٫ گفتار دوم: چابکی سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۳٫  اهمیت چابکی :
۲-۲-۴٫  ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-۲-۵٫ ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۲-۶٫ محرک های چابکی :
۲-۲-۷٫  قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-۲-۸٫  مزایای چابکی سازمانی :
۲-۲-۹٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
۲-۳٫ گفتار سوم: پیشینه تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳-  ابزار جمع آوری داده ها
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۴-۱- روایی
۳-۴-۲- پایایی
۳-۵-  جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱- جامعه آماری
۳-۵-۲-  حجم نمونه
۳-۶- روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
۳-۶-۱)  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۶-۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
۳-۷٫ مدل مفهومی تحقیق
۳-۸- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه یافته های پژوهش
۵-۲٫  بحث و نتیجه گیری
۵-۳٫ نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
۵-۴٫ پیشنهادها
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ

 

 

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

 

دانلود رایگان پروژه

نوع فایل :ورد (ِdocx) 

تعداد صفحات : ۱۲۴   

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

مقطع: کارشناسی ارشد

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی می باشد . جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهد . در این پژوهش تعداد ۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده اند این بررسی به روشی توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عدالت سازمانی ( نیهوف و مورمن،۱۹۹۳) واز پرسشنامه تعهدسازمانی (مودی، استیرزو پورتر۱۹۷۹) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است.تحلیل داده در سطح توصیفی و تحلیلی صورت گرفت . نتایج حاکی از آن بوده که بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد ، اما نتایج حاصله از بررسی مولفه های عدالت سازمانی( عدالت توزیعی، عدالت تعاملی،عدالت رویه ای) با تعهد سازمانی نشان از وجود رابطه بین عدالت رویه ای با تعهدسازمانی و عدم وجود رابطه بین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی دارد . بعلاوه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که تعهدسازمانی افراد یا نوع استخدام، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات، سطح شغل، رده سنی مختلف تفاوت معنی داری ندارد .

۱ – ۱ مقدمه :
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن وابسته است . عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی اجزایی از جامعه بوده لذا تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است.ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ، زیرا اهتمام نیروی انسانی و تعهد سازمانی کارکنان را تحت اشعاع خود قرار میدهد .
بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان ، روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه تلاش و فعالیت آنها را تنزل می دهد .بنابراین رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است ( سید جوادین و همکاران ، ۱۳۸۷)  بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتار عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است .مفهوم تعهد سازمانی ، که اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( مقیمی ، ۱۳۸۵ : ۳۹۲ ) ، به نگرشی مثبت دلالت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه آنها تجلی می یابد.رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران ، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان ، ابداع ، نوآوری ، و ماندگاری آنها در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید .
با توجه به اهمیت و نقش عدالت سازمانی در تشریح نگرش ها و رفتارهای کارکنان ، در این پژوهش به بررسی رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان پرداخته می شود.عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربه کشیده شده است.گرینبرگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی ، برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است . و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. (گرینبرگ ، ۱۹۸۷ :۱۴)تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی در نظر می گیرند . بر اساس این شیوه فردی که به شدّت متعهّد است هویت خود را از سازمان می گیرد و در سازمان مشارکت دارد و در آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذّت می برد . ( ساروقی ، ۱۳۷۵ ) تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تاثیر قرار می دهد . تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است ، هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کاری می کنند . (یعقوبی و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۷ )رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران ، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان ، ابداع ،نوآوری آنان و در نتیجه موفقیت سازمان را به دنبال خواهد با توجه به اینکه مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه سازمان ، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر روند شکست یا کامیابی سازمان تاثیر دارد ، تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان ، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند . افراد متعهد تر به ارزشها و اهداف سازمان پایبندتر و فعالتر در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام میکنند .
عدالت سازمان شامل ۳ حیطه می باشد :
عدالت توزیعی – عدالت توزیعی بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست . به بیان دیگر ، حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند ، دلالت دارد (رضائیان ، ۱۳۸۴ : ۴۳ )
عدالت رویه ای به عادلانه بودن روشی های مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی اشاره دارد .
عدالت تعاملی به برخورد عادلانه ای اطلاق می شود که بایک فرد شاغل در قالب روش های رسمی تصویب شده به عمل می آید . ( شکرکن و نعامی ، ۱۳۸۲ )
بنابراین عادلانه بودن رفتار ، گفتار و منش مدیران و شیوه توزیع منابع و پاداش های سازمان ، در پایبندی و تعهد کارکنان به اهداف متعالی سازمان موثر خواهد بود . با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش ، پژوهشگر به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که آیا بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

فصل اول : کلیات

۱ – ۱ مقدمه ۳
۲ – ۱ بیان مسئله ۴
۳ – ۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۴ – ۱ بیان اهداف پژوهش ۶
۵ – ۱ فرضیه و سئوال های پژوهش ۶
۶ – ۱ معرفی متغییر ها ۷
۷ – ۱ تعاریف نظری ۸
۸ – ۱ تعاریف عملیاتی ۹
۹ – ۱ محدودیت های محقق ۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ مبانی نظری ۱۲
۱-۱-۲ عدالت سازمانی ۱۲
۲-۱-۲ معنای لغوی عدالت ۱۳
۳-۱-۲ عدل چیست ۱۴
۴-۱-۲ سیر تاریخی و تحول مفهوم عدالت ۱۶
۱-۴-۱-۲ عدالت در عصر کلاسیک ۱۷
۲-۴-۱-۲ عدالت در عصر میانه ۱۷
۳-۴-۱-۲ عدالت در عصر رنسانس و عصرخرد ۱۸
۴-۴-۱-۲ عدالت در سده های اخیر ۱۹
۵-۱-۲ عدالت از منظر غرب ۱۹
۱-۵-۱-۲ لیبرالیسم ۱۹
۲-۵-۱-۲ سوسیالیسم ۱۹
۳-۵-۱-۲ قراردادگرایان ۱۹
۴-۵-۱-۲ منفعت گرایان ۱۹
۵-۵-۱-۲ فمنیسم ۲۰
۶-۱-۲ عدالت از منظر اسلام ۲۰
۱-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم فقه ۲۰
۲-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم کلام ۲۰
۳-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم اخلاق ۲۰
۴-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم سیاست ۲۱
۷-۱-۲ رابطه عدالت با حق ۲۱
۸-۱-۲ رویکردها و نظریه های موجود ۲۱
۹-۱-۲ نظریه برابری ۲۲
۱۰-۱-۲ تعریف سازمان ۲۲
۱۱-۱-۲ عدالت در سازمان ۲۳

۱۲-۱-۲ انواع عدالت در سازمان ها ۲۳

۱-۱۲-۱-۲ عدالت توزیعی ۲۳
۲-۱۲-۱-۲ عدالت رویه ای ۲۵
۱۳-۱-۲ تعریف و مشخصه های عدالت رویه ای ۲۶
۱۴-۱-۲ مدل های عدالت رویه ای ۲۶
۱-۱۴- ۱-۲ مدل ابزاری ۲۶
۲-۱۴-۱-۲ مدل رابطه ای ۲۷
۱۵-۱-۲ علل عدالت رویه ای ۲۸
۱۶-۱-۲ نتایج عدالت رویه ای ۲۹
۱۷-۱-۲ خلق و خوی کاری ۲۹
۱۸-۱-۲ تشابه عدالت توزیعی و رویه ای ۳۱
۱۹-۱-۲ عدالت مراوده ای ۳۲
۲۰-۱-۲ بی عدالتی در مراوده ۳۲
۲۱-۱-۲ دیدگاه وحدت گرا در عدالت ۳۳
۲۲-۱-۲ عدالت یا بی عدالتی مورد انتظار ۳۳
۲۳-۱-۲ خلاصه آثار بی عدالتی مورد انتظار برای سازمان ها ۳۵
۲۴-۱-۲ طبقه بندی انواع عدالت ۳۶
۱-۲۴-۱-۲ عدالت نظام دهنده ۳۶
۲-۲۴-۱-۲ عدالت ظاهری ۳۶
۳-۲۴-۱-۲ عدالت اطلاعاتی ۳۷
۴-۲۴-۱-۲ عدالت میان فردی ۳۷
۲۵-۱-۲ تعهد سازمانی ۳۷
۲۶-۱-۲ تعاریف تعهد ۳۸
۲۷-۱-۲ تعاریف تعهد سازمانی ۴۰
۲۸-۱-۲ انواع تعهد ۴۰
۲۹-۱-۲ فرآیند ایجاد تعهد سازمانی ۴۵
۳۰-۱-۲ عوامل موثر بر ایجاد تعهد سازمانی ۴۵
۳۱-۱-۲ مدل سه مولفه ای می یروآلن در مورد تعهد سازمانی ۴۷
۳۲-۱-۲ اهیمت تعهد سازمانی ۵۰
۳۳-۱-۲ راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۵۰
۳۴-۱-۲ دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی ۵۰
۳۵-۱-۲ دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی ۵۲
۱-۳۵-۱-۲ دیدگاه ریچرز ۵۲
۲-۳۵-۱-۲ دیدگاه بکرو بیلنیگس ۵۲
۳۶-۱-۲ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۵۳
۳۷-۱-۲ الگوهای چند بعدی ۵۳
۱-۳۷-۱-۲ مدل اریلی و چتمن ۵۳
۲-۳۷-۱-۲ مدل ” می یروآلن” ۵۵
۳-۳۷-۱-۲ مدل آنجل پری ۵۵
۴-۳۷-۱-۲ مدل مایر و شورمن ۵۵
۵-۳۷-۱-۲ مدل پنلی و گولدگ ۵۶
۳۸-۱-۲ دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی ۵۶
۱-۳۸-۱-۲ تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است ۵۶
۲-۳۸-۱-۲ تعهد سازمانی واقعا مهم است ۵۷
۳۹-۱-۲- سطح تعهد سازمانی ۵۸
۱-۳۹-۱-۲- سطح پایین تعهد ۵۸
۲-۳۹-۱-۲- سطح متوسط و خوب تعهد ۵۸
۳-۳۹-۱-۲- سطح عالی و آرمانی تعهد ۵۸
۴۰-۱-۲- سطح تعهد و نتایج آن در سازمان ها ۵۹
۱-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی سطح پایین تعهد سازمان ۵۹
۲-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی متوسط تعهد سازمان ۶۰
۳-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی عالی و آرمانی تعهد سازمان ۶۰
۴۱-۱-۲- تعهد سازمانی و تعهد اسلامی (وجدان کاری) ۶۰
۴۲-۱-۲- ضرورت توجه به تعهد سازمانی ۶۱
۴۳-۱-۲- وجدان کاری (تعهد اسلامی) ۶۲
۴۴- ۱-۲- فواید بررسی تعهد سازمانی ۶۳
۲-۲ پیشینه تحقیق ۶۴
۱-۲-۲ پیشینه تحقیق عدالت سازمانی ۶۴
۱-۱-۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون عدالت سازمانی ۶۴
۲-۱-۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور پیرامون عدالت سازمانی ۶۵
۲-۲-۲ پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ۶۷
۱-۲-۲-۲ تحقیقات انجام شده که در داخل کشور پیرامون تعهد سازمانی ۶۷
۲-۲-۲- ۲تحقیقات انجام شده که در خارج کشور پیرامون تعهد سازمانی ۶۸
۳-۲ استنتاج از تحقیق ۶۹
۴-۲ چهارچوب نظری تحقیق ۷۰
۱-۴-۲ نمودار چهارچوب نظری تحقیق ۷۱

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق ۷۴
۲-۳- جامعه آماری ۷۴
۳-۳ حجم و روش نمونه گیری ۷۵
۴-۳ روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۷۶
۵-۳ اعتبار پرسشنامه ها ۷۷
۱-۵-۳ پرسشنامه تعهد سازمانی ۷۷
۲-۵-۳ پرسشنامه عدالت سازمانی ۷۸
۶-۳ شیوه اجرای تحقیق ۷۹
۷-۳ روش های آماری ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ توصیف داده ها ۸۱
۲-۴ آزمون فرضیه ها ۸۷
۱-۲-۴ فرضیه اصلی ۸۷
۲-۲-۴ فرضیه فرعی اول ۸۸
۳-۲-۴- فرضیه فرعی دوم ۸۸
۴-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۸۹
۵-۲-۴- فرضیه جانبی ۱ ۸۹
۶-۲-۴ فرضیه جانبی۲ ۹۰
۷-۲-۴ فرضیه جانبی۳ ۹۰
۸-۲-۴ فرضیه جانبی۴ ۹۱
۹-۲-۴ فرضیه جانبی۵ ۹۱

فصل پنجم: نتیجه گیری براساس یافته ها و پیشنهادات

۱-۵ بررسی فرضیه های پژوهش ۹۳
۱-۱-۵ فرضیه اصلی ۹۳
۲-۱-۵ فرضیه فرعی اول ۹۴
۳-۱-۵فرضیه فرعی دوم ۹۶
۴-۱-۵ فرضیه فرعی سوم ۹۷
۵-۱-۵ فرضیه جانبی ۱ ۹۸
۶-۱-۵ فرضیه جانبی ۲ ۹۹
۷-۱-۵ فرضیه جانبی ۳ ۱۰۰
۸-۱-۵ فرضیه جانبی ۴ ۱۰۱
۹-۱-۵ فرضیه جانبی ۵ ۱۰۲
۲-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۳
۳-۵ پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۳
۴-۵ پیشنهادات به سایر محققین ۱۰۴
نمونه پرسشنامه ۱۰۶
فهرست منابع فارسی ۱۰۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۱۲
چکیده انگلیسی

 

 

 

نوشته دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کتاب آموزش ارتکم

کتاب آموزش تصویری ارتکم

 

HPicturer.ashx

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: ۱۱۰

توضیحات:

آموزش تصویری ارتکم کتابی است در ۱۱۰ صفحه که به صورت تصویری شما را با نرم افزار ارتکم اشنا می کند. در این کتاب مرحله به مرحله ابزارها و ساخت رلیف با تصاویر به شما نشان داده می‌شود. برای یادگیری بهتر نرم افزار همراه با مثال های کاربردی موجود در کتاب پیش بروید. و همه مراحل مثال ها را انجام دهید و نتیجه کار را با شکل های موجود در کتاب مقایسه کنید.این کتاب اولین کتاب اموزشی در زمینه ارتکم می باشد.در زیر تصاویری از انچه در این کتاب اموزش داده می شود اورده است.

اموزش-ارتکم1 اموزش-ارتکم2 اموزش-ارتکم3 اموزش-ارتکم4

نوشته کتاب آموزش ارتکم اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمند سازی کارکنان

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رایگان پروژه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات: ۱۰۱

 

مقدمه:

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از برنامه های راهبردی در سطح سازمان های برتر و موفق دنیا مورد توجه است واین توجه موجب شده است تا جامعه فرا صنعتی امروز که یک جامعه مبتنی بر اطلاعات است، به تدریج فن آوری های دانش افزار را جایگزین فن آوری های نیرو افزار نماید.
از همین رهگذر سیستم های اطلاعات مدیریت به تدریج جای خود را به سیستم مدیریت دانش داده است تا سازمان ها با تبدیل اطلاعات به دانش و خرد، بتوانند همگام با تغییرات سریع محیطی به اتخاذ تصمیمات راهبردی توفیق یابند (داشگرزاده و علیمردانی:۱۳۸۵).
در نتیجه یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقای سازمان، استقرار مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات کارکنان و تبدیل آن به دانش و خرد سازمانی است، لذا هدایت دانش موجود سازمان یک امر انسانی بوده و به طور کامل به منابع انسانی مربوط می شود. به همین منظور سازمان ها باید برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش همه مؤلفه های آن، از جمله: چشم انداز، کار تیمی، ارتباطات باز، توانمندسازی کارکنان و تکنولوژی اطلاعات را مورد توجه قرار دهند و با شناسایی وضع موجود آن ها را تحلیل کنند.


فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت موضوع
۱-۴) اهداف تحقیق:
فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی تحقیق
۲-۱) چارچوب مفهومی مدیریت دانش
۲-۱-۱) علل پیدایش مدیریت دانش
۲-۱-۲) راهبردهای مدیریت دانش
۲-۲) چارچوب مفهومی توانمند سازی
۲-۲-۱) توجه بیش از پیش به توانمندسازی
۲-۲-۲) مفهوم توانمندسازی
۲-۲-۳) دلایل توانمندسازی
۲-۳) پیشینه نظری تحقیق
۲-۳-۱) استراتژی های توانمند سازی
۲-۳-۲) سه رویکرد مختلف بحث توانمندسازی
۲-۳-۳) مدل های توانمندسازی
مدل توماس و ولتهووس
مدل بارون و لاولر
مدل « کوئین و اسپریترز» :
مدل ایده آل «نولر» :
مدل کانگر و کاننگو:
مدل « آلفردباندورا »
مدل اسپرتیزر
۲-۳-۴) الگوی چهار مرحله ای خلق دانش
استراتژی ۱: افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی:
استراتژی ۲: آموزش مهارتهای حل مسئله:
استراتژی ۳- آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع:
رویکرد عقلایی – ارتباطی
رویکرد انگیزشی
رویکرد فوق انگیزشی/ شناختی
۲-۳-۵) مدل خلق دانش در فضای مشترک
۲-۳-۶) نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد  در خلق دانش
۲-۳-۷) مدیریت موثر دانش در غالب ساختار های شبکه ای
۲-۳-۸) فرآیند های ۴ گانه مدیریت دانش (نظریه نوناکا)
۲-۴) مدیریت دانش و نقش راهبردی آن در توانمند سازی کارکنان:
۲-۵) پیشینه تجربی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) روش تحقیق:
۳-۲) تکنیک جمع آوری اطلاعات:
۳-۳) ابزار گردآوری داده ها:
۳-۴) جامعه آماری :
۳-۵) جمعیت نمونه:
۳-۵-۱)  واحد نمونه:
۳-۵-۲)  حجم نمونه:
۳-۶)  تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها:
۳-۷) پایایی (reliability) و روایی (validity) پرسشنامه:
۳-۸) تعریف نظری و عملی متغیر های تحقیق:
۳-۸-۱) متغیر وابسته(توانمند سازی کارکنان):
۳-۸-۲) متغیر مستقل (مدیریت دانش):
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  
۴-۱) توصیف داده های تحقیق:
۴-۱-۱) توصیف اطلاعات زمینه ای نمونه آماری:
۱) جنسیت:
۲) وضعیت تاهل:
۳) سابقه شغلی:
۴) سن:
۴-۱-۲) بررسی وضعیت میزان توانمند سازی کارکنان :
۴-۱-۳) بررسی وضعیت شاخص های مدیریت دانش:
الف) فرهنگ مدیریت دانش:
ب)امکانات مدیریت دانش:
ج) نگهداری دانش:
منابع و مآخذ:

مدیریت دانش

توانمند سازی کارکنان

 

نوشته مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمند سازی کارکنان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو

دانلود رایگان پروژه
۴۰۰۰ تومان – خرید

 

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات: ۱۰۶

گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو

یک سیستم جرقه زنی پلاتین دار شامل یک منبع ولتاژ (باتری) یک کویل برای افزایش ولتاژ ، یک دلکو برای توزیع جریان ولتاژ بالا، پلاتین برای قطع  وصل میدان مغناطیسی کویل، یک خازن برای جلوگیری از ایجاد جرقه در دهانه پلاتین تعدادی شمع است. طرز کار این سیستم بسیار ساده است. جریان باتری از طریق سوییچ به پیچ اولیه کویل رفته و در آنجا یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند. با باز شدن دهانه پلاتین جریان سیم پیچ اولیه و در نتیجه میدان مغناطیسی حاصل از آن به طور ناگهانی قطع می شود . این میدان مغناطیسی تضعیف شده سیم پیچ ثانویه کویل را قطع کرده و به علت آن که تعداد دور سیم پیچ ثانویه بسیار بیشتر از سیم پیچ اولیه است یک جریان ولتاژ بالا در آن ایجاد می شود . این جریان توسط چکش برق دلکو به شمع مورد نظر فرستاده شده و باعث ایجاد جرقه در دهانه شمع می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
دستگاه تنظیم موتور و سوخت به طور اتوماتیک
قسمت ورودی اطلاعات
قسمت نمایش و گزارش گیری
دستگاه سوخت سنج ( چهار گاز )
سنسورهای مورد استفاده در Air Bag
سنسورهای ایمنی (C)
عملگر (Actuator) مورد استفاده در Air Bag
تحلیل گر و سیستم کنترلی مورد استفاده در Air Bag
انواع سیستمهای جرقه زنی پلاتینی و ترانزیستوری
سیستم جرقه زنی پلاتین دار
سیستم های جرقه زنی ترانزیستوری
سیستم جرقه زنی ترانزیستوری پلاتین دار
سیستم جرقه زنی ترانزیستوری با به کار گیری نیروی هال TI- H
سیستم جرقه زنی ترانزیستوری القایی TI-I
شبکه مالتی پلکس بر روی خودرو های پژو
سیستم های مداری الارم لنت ترمز پژه ۴۰۵
تشریح عملکرد سیستم
روشهای چک کردن قطعات سیستم
عیب یابی سیستم
لامپ پشت آمپر روشن نمی شوند
چراغ خطرهای عقب روشن نمی شوند
توربو شارژر و نقش آن در تقویت موتور
یک توربو شارژر از دو قسمت اصلی تشکیل شده است
تقویت بیش از حد
کندی یا تنبلی توربو (Turbo Lag)
استفاده از دریچه فرعی
استفاده از بلبرینگ
استفاده از پره های سرامیکی در توربین
توربوشارژرهای طبقه ای
استفاده از خنک کن میانی
سیستم مداری شیشه بالابرهای درب عقب پژو پرشیا
تشریح عملکرد سیستم
سیستم مداری قفل مرکزی
تشریح عملکرد سیستم
عیب یابی سیستم
سیستم مداری فن GLX
تشریح عملکرد سیستم
مراحل کارکرد یونیت فن ها
دور تند – خودرو روشن
قطع کولر – خودرو روشن
روشن شدن چراغ STOP – خودرو روشن
دور کند – خودرو خاموش
نکته مهم
خاصیت هیسترزیس پاپس ماند
هواگیری سیستم حلقه – بسته گردش آب
نکته مهم
ارتباط سیستم کنترل یونیت فن ها با سیستم کولر
عیب یابی سیستم
فن ها در دور کند کار نمی افتند
فقط فن سمت راننده در دور تند می چرخد
فقط فن سمت شاگرد در دور تند می چرخد
فن ها در دور تند کار نمی افتند
تشریح عملکرد سیستم
عیب یابی سیستم
آینه های برقی خودرو کار نمی کنند
تشریح عملکرد سیستم
واحد کنترل الکترونیکی یا ECU
رله دوبل یا Double Relay
انژکتورها
سنسور سرعت خودرو
سنسور دور موتور
استپ موتور
سنسور موقعیت دریچه گاز
سنسور فشار هوای ورودی
سنسور دمای هوای ورودی
کویل دوبل
چراغ اخطار و دور سنج
گرمکن هوزینگ دریچه گاز
سنسور دمای آب رادیاتور
پمپ بنزین برقی
کانکتور عیب یابی سیستم
ارتباط برق ECU با سنسورها و فرمان – برها :
طریقه فیلر گیری سوپاپها

گزارش کارآموزی مکانیک

تعمیرگاه مکانیک خودرو

نوشته گزارش کارآموزی مکانیک، تعمیرگاه مکانیک خودرو اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.