جرم گرفتگی چیلرها و برج های خنک کننده و روشهای جلوگیری از آن

جرم گرفتگی چیلرها و برج های خنک کننده و روشهای جلوگیری از آن

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

تعداد صفحات : ۹۳      فرمت : word

 

فصل اول : مقدمه و  شناخت چیلر و برج های خنک کننده
چیلر
چیلر دستگاهی جهت ایجاد برودت بر اساس عمل تراکمی و یا جذبی یک مایع می‌باشد.
یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد ، چیلرها معمولا در دو نوع جذبی و تراکمی ساخته می شوند بدلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهای مسکونی و اداری برخوردار شده اند ، این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده مینمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با توجه به ماهیت چرخشی کار پمپهای مورد استفاده در آنها میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی می باشد ، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریبا بدون لرزش هستند ، با در نظر گرفتن هزینه های جنبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر تراکمی ، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهی هستند.(۳)
انواع چیلر
چیلرها به سه دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی و چیلر های سانتریفیوژ تقسیم می‌شوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.
چیلر تراکمی
در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده(اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می‌گردد.سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود
انواع چیلر تراکمی
۱-چیلر تراکمی رفت و برگشتی
۲-چیلر تراکمی اسکرو
چیلرهای تراکمی اسکرال Scroll
کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی
کنترل فشار بالا و پایین:
این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا. در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند . هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنضیم می باشد. در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولا فشار پایین را روی ۳۰ psi و فشار بالا را روی psi 220 و با کندانسور هوایی فشار پایین رار روی ۴۰ و فشار بالا را روی ۲۵۰ psi می توان تنضیم کرد. اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن میشود.
چیلر جذبی
در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می‌گردد. عمومی‌ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم لیتیوم برماید است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می‌شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می‌آیدو سپس در خنک کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می‌گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنک کننده می‌گیرد و باعث ایجاد برودت می‌گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می‌گردد و دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

 

 

فهرست مطالب
عناوین صحفه
فصل اول : مقدمه و شناخت چیلر و برج های خنک کننده
چیلر ۱
برج خنک کننده ۵
مشکلات عملیاتی برج های خنک کننده ۹
فصل دوم : خوردگی مصالح فلزی در برج
خوردگی مصالح فلزی در برج ۱۵
جدول راهنمای انتخاب فلز برای اتصالات برج ۲۴
فصل سوم : جرم گرفتگی چیلرها و برج های خنک کننده و روشهای جلوگیری و دفع رسوبات
جرم گیر و رسوب زدای شیمیایی F.Z.K 28
سیستم اتوماتیک تمیزکاری لوله های چیلرETACS 35
امواج صوتی برای جلوگیری از رسوب ذرات در صنعت ۳۸
سختی گیر مغناطیسی FKTویژه چیلر ، برج خنک کننده و … ۴۱
آثار مخرب رسوبات ۵۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۴
منابع ۵۷

 

نوشته جرم گرفتگی چیلرها و برج های خنک کننده و روشهای جلوگیری از آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.