پرسشنامه بهره وری سازمانی

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای۹ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است.

 

نام پرسشنامه : بهروری  نیروی انسانی ( برای سازمان هم قابل استفاده است)

روایی و پایایی : دارد

تعدا سوال:۴۱

نوع فایل:ورد

منبع : دارد

نحوه امتیاز بندی: دارد

مقیاس: لیکرت

مولفه ( ابعاد): دارد ۹ مولفه استاندارد

تعداد صفحه:۲صفحه ورد

سال انتشار: -۸۹

قیمت:  فقط ۲۰۰۰

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه بهره وری سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی میزان اعتیاد افراد به اینترنت

تعداد سوال: ۲۰

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

منبع: نامشخص

 

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد .
به منظور بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، باید امتیازات مربوط به کل سوالات را با هم جمع نمود. امتیاز کلی بدست آمده بیانگر میزان اعتیاد پاسخ دهنده به اینترنت می باشد. بدیهی است هر چه این نمره بیشتر باشد، میزان اعتیاد پاسخ دهنده به اینترنت بالاتر خواهد بود و برعکس.
دامنه نمرات این پرسشنامه از حداقل ۲۰ تا حداکثر ۱۲۰ خواهد بود.

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه شرایط خانوادگی

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف:

بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان)

تعداد سوال: ۲۲

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد (مستخرج از پایان نامه)

 

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

******************************************
منبع: نوربخش، عبدالله، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین شرایط خانوادگی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی
******************************************

نوع فایل: word 2007

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه شرایط خانوادگی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: ارزیابی میزان فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و مولفه های آن (روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ، گریز)

تعداد سوال: ۱۲۰

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای ۱۲۰ است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.
برای هر ماده با علامت +، «بلی» ۲ نمره، «نمی دانم» ۱ نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» ۱ نمره، و «خیر» ۲ نمره تعلق می گیرد (جدول شماره ۱)

پایایی (اعتبار) و روایی
در زمینه اعتبار این پرسشنامه، بارت و گری (۱۹۸۹) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آوردند: برای مردان ۷۱/۰، ۶۱/۰، ۵۸/۰، ۶۱/۰، ۶۵/۰ و ۶۵/۰ و برای زنان ۶۸/۰، ۳۵/۰، ۵۹/۰، ۶۳/۰، ۷۱/۰ و ۷۱/۰؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیسنک، روایی همگرای آزمون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).

 

منبع:

فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد

تعداد سوال: ۳۵

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

روایی و پایایی:
روایی صوری و محتوایی این آزمون در پژوهش کریمی (۱۳۹۱) توسط سه تن از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است. برای بدست اوردن پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن ۷۹/۰ گزارش شد که حاکی از پایایی قابل قبول آن می باشد.
*************************************
منبع:

کریمی، نیما، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین نگرش به اعتیادو میزان احتمال ابتلا به اعتیاد در بین جوانان شهرستان قصر شیرین، پایان نامه کارشناسی، استاد راهنما؛ دکتر ستوده، دانشگاه پیام نور واحد جوانرود.
با اقتباس از:
۱٫ Nazari MA. The role of advertising in Attitude change of students toward addiction of Region 16 in Tehran [dissertation]. Tehran: Faculty of psychology: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2000.
۲٫ Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1994; p 246.

*************************************

 

 

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد

 

شرح: این پرسشنامه ۱۲ آیتمی  با هدف بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد طراحی شده است.

تعداد سوال: ۱۲

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: میرحسامی، شریف، بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد، ۱۳۸۸، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور.

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی

تعداد سوال: ۱۶

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2003

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف:

سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی)

تعداد سوال: ۱۵

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد (استفاده در پایان نامه)

نوع فایل: word 2007

شرح: 

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است. 

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

۲۰۰۰ تومان – خرید

 

 

هدف: سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف

تعداد سوال: ۲۰

روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل: word 2007

شرح:

تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است.این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد.

مترجم: نرجس بحری و همکاران

با توجه به بروز مشکلات مرتبط با تکنولوژی‌های جدید به خصوص در بین نوجوانان در سال‌های اخیر توجه زیادی به سنجش انواع اعتیادهای مرتبط با کامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه شده است. اعتیاد به اینترنت نوعی استفاده افراطی از اینترنت است و مشخص شده است که می‌تواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد. ابزارهای بسیاری برای سنجش اعتیاد به اینترنت ابداع شده است که مشهورترین آن‌ها پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) است.

معرفی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) در سال ۱۹۸۸ توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد اینترنتی مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. سوالات این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای اختلال قماربازی بیمارگون طراحی شده‌اند چرا که گمان می‌رود اختلال اعتیاد به اینترنت شباهت زیادی با اختلال قماربازی بیمارگون دارد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و تعیین می‌کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه‌های مخنلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر.

نمره گذاری پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)

همانگونه که گفته شد این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و هر سوال در یک طیف لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری می‌شود. نمره گذاری پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) به صورت کامل توسط همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق آماده شده است. پس از نمره گذاری امکان تفسیر نمرات به ترتیب زیر وجود دارد:

کاربر عادی اینترنت

کاربر دارای اعتیاد به اینترنت خفیف

کاربر دارای اعتیاد به اینترنت شدید

منابع:

بحری، نرجس، صادق مقدم، لیلا، خدادوست، لیلی، محمدزاده، جلال، بنفشه، الهه، (۱۳۹۰)، وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو مپزشکی بیرجند، ۸ (۳)، ۱۶۶-۱۷۳٫

Reference: Young, K., S (1999) ‘Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, and Treatment’. reproduced from VandeCreel, L., Jackson, t., L (e.d.), (1999) ‘Innovations in Clinical Practice’ Professional Resource Press.”

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

 

 

نوشته پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی،‌ عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی)

تعداد سوال: ۱۸

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

قیمت: فقط ۲۰۰۰تومان

نوشته پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.