پروژه کامل پمپ ها ۹۲ ص

Word2007777

 

مقدمه

پمپ دستگاهی است که میتواند فشار مایعات را با استفاده از انرژی مکانیکی بالا ببرد  پمپ ها و طرز بکار بردن آنها آنقدر متنوع و زیاد است که در این جزوه امکان تشریح تمامی آنها نخواهد بود و ما بطور کلی اصول مشترک بین انواع پمپ ها را ذکر و تشریح می کنیم .هر کدام از انواع پمپ ها دارای یک خصوصیات و موارد استعمال مخصوص بخود میباشند که در صفحات بعدی این جزوه راجع بآنها صحبت خواهیم کرد ولی بطور کلی در ساخت و بکار بردن یک پمپ شرایط مشترکی از نقطه نظر عملیات وجود دارد که در موقع طرح ریزی و ساختن یک پمپ بایستی مورد نظر قرار گیرد . شرایط عملیات شامل قسمت های زیرین میباشد :

۱)    ظرفیت  Capacity

۲)    ارتفاع مایع ورودیو خروجی پمپ   HEAD

۳)    ارتفاع مجموع   TOTAL  HEAD

۴)    درجه حرارت ورودی

۵)    مقدار NPSH موجود و لازم

۶)    خصوصیات سیال که شامل موضوعات زیر است :

الف) گران روی

ب) چگالی

ج) فشار بخار مایع در درجه حرارت ورودی

تاریخچه :

نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه دگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل را برطرف کند بیافتد. اولین نمونه های پمپ که نیروی محرک آنها توسط انسان یا حیوانات تأمین میشد، توسط مصریان باستان در ۱۷ قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفتند، آنها توانسته بودند آب را با پمپ های رفت وبرگشتی از عمق ۹۱٫۵ متری زمین بیرون بکشند. در یونان باستان نیز پمپ های رفت وبرگشتی با طرح ساده ۴ قرن قبل از میلاد ساخته شده بود. تاریخ مشخصی در مورد ابداع  پمپ های سانتریفوژ وجود ندارد، اما گفته میشود که نقاشیهای لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروی گریز از مرکز به آب درون یک لوله خمیده، آب را تا مقدار معینی بالا برد.

فهرست مطالب

عنوان مطالب

صفحه

مقدمه

تاریخچه

۱

۲

ظرفیت

۲

ارتفاع مایع

۳

فشار بخار مایع

۴

انواع پمپها

۶

فشار

۱۱

NPSH

۱۲

پمپهای رفت برگشتی

۱۳

پمپهای برقی

۱۶

پمپهای دیافراگمی

۱۸

اجزای داخلی پمپهای رفت و برگشتی

۱۹

Packings

۲۲

تغییر طول مسیر حرکت در پمپهای رفت و برگشتی

۲۵

مخزن ضربه گیر

۲۹

مخزن تأمین ورودی

۳۲

پمپهای چرخشی

۳۳

 

انواع پمپهای چرخشی

۳۳

راه اندازی پمپهای جابجایی معین

۴۰

اشکالات عمومی پمپها

۴۲

بررسی میانکاری پمپ

۴۴

پمپهای جنبشی

۴۵

پمپهای گریز از مرکز

۴۶

ساختمان پمپهای گریز از مرکز

۴۷

سستم خنک کن پمپها

۵۷

انواع پمپهای گریز از مرکز

۵۸

راه اندازی پمپهای گریز از مرکز

۶۳

خوابانیدن پمپهای گریز از مرکز

۶۴

اشکالات موجود در پمپهای گریز از مرکز

۶۵

منحنی های عوامل موثر در پمپهای گریز از مرکز

۷۲

هوا گرفتن

۷۵

پمپهای دورانی

منابع

۷۸

۹۲

 

نوشته پروژه کامل پمپ ها ۹۲ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه جذب گازها ۱۲۴ ص

Word2007777

چکیده

نوعی عملیات انتقال جرم به نام جذب گاز و عریان سازی ، را بررسی می کنیم.در جذب گاز ، بخار انحلال پذیری که با گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از مخلوط جذب میشود.حذف  از گاز طبیعی یا از گاز سنتز توسط جذب در محلول نمک های قلیلیی یا آمین ها ، یکی از کاربردهای مهم تکنولوژی جذب است.شستشوی آمونیاک از مخلوط آمونیاک و هوا توسط آب مایع ، یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی است.پس از جذب ، حل شده با تقطیر از مایع بازیابی میشود ، و مایع جاذب را می توان دور ریخت یا دوباره مورد استفاده قرار داد.گاهی ، حل شده ای از مایعی بر اثر تماس با یک گاز بی اثر حذف میشود این عمل را ، که بر عکس جذب گاز است ، واجذبی یا عریان سازی گاز می گویند.

یکی از وسایل رایجی که در جذب گاز و بعضی عملیات دیگر به کار می رود برج پر شده است ، که نمونه ای از آن در شکل۱۸-۱ نشان داده شده است.این وسیله متشکل است از ستون (برج)استوانه ای مجهز به : ورودی گاز و فضای توزیعی در پایین ، ورودی مایع و توزبع کننده در بالا ،خروجی گاز در بالا و خروجی مایع در پایین، و توده ای از ذرات جامد بی اثر به نام پرکن برج .

 

طراحی برج های پر شده و پرکن ها:

نگهدارنده پرکن ها معمولاٌ یک توری است ، با کنگره هایی که برای استحکام آن است و دارای مساحت باز بزرگی است به طوری که طغیان در نگهدارنده روی نمی دهد.مایع ورودی ، که می تواند یک حلال خالص یا محلول رقیقی از حل شده در حلال باشد و آن را لیکور رقیق می گویند ، توسط توزیع کننده در بالای پرکن توزیع میشود ، و در حالت ایده الی ، سطوح پرکن را بطور یکنواخت خیس می کند.توزیع کننده نشان داده شد ، در شکل ۱۸-۱ مجموعه ای از لوله های متخلخل است.در برج های بزرگ ، نازل های پاشش یا صفحات توزیع کننده همراه با سدهای سرریز متداول ترند.شرکت مهندسی Nutter ، برای برج های خیلی بزرگ به قطر تا (۳۰ft)9m توزیع کننده صفحه ای با لوله های آبچکان مجزا را ساخته است.

 

فهرست مطالب

عناوین ————————— صفحه

چکیده ————————————– ۱

طراحی برج های پر شده و پرکن ها———– ۲

برج پرشده———————————- ۳

اصول جذب———————————– ۴

تغییرات دما در برج های پرشده————- ۷

واجذبی یا عریان سازی———————- ۸

تعادلات بخار – مایع———————— ۱۱

تعادل فازهای بخار و مایع در فشارهای بالا- ۱۵

مایعات نامحلول –  تقطیر با بخار آب——- ۲۲

تقطیر دیفرانسیلی یا ساده—————— ۲۶

میعان دیفرانسیلی————————— ۲۸

انواع تقطیر——————————– ۳۷

عمل برج تفکیک در فشار جو یا برج تقطیر ثا نویه   ۴۴

عمل برج تقطیر در خلاء———————- ۴۷

محصولات میان تقطیر————————- ۵۰

عمل برج تثبیت کننده———————– ۵۲

عمل برج جداکننده بوتان    —————- ۵۶

برج افشاننده تو خالی———————- ۵۸

مزایای سینی های کلاهک دار—————— ۶۷

عملیات ششگانه راه اندازی  یک برج تفکیک— ۷۷

بستن اضطراری یک برج———————– ۸۵

ظروف محصول بالائی برجها با (RECIEVERS)—- 88

واحد تقطیر در خلا vacuum section————– 99

فروشوئی و استخراج————————- ۱۰۰

فروشویی جامدات پراکنده——————– ۱۰۶

تعداد مراحل ایده آلی برای پاریز متغیر—- ۱۱۱

استخراج کن های برجی همزن دار————- ۱۱۶

استخراج کن های سانتریفوژ—————— ۱۱۸

استخراج ناهمسوی سیستم های نوع II با استفاده از بازروانی  ۱۲۴

نسبت های  حدی بازروانی——————— ۱۲۶

تعادل های فازی—————————– ۱۲۸

 

 

نوشته پروژه جذب گازها ۱۲۴ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه سیمانکاری چاه های نفت ۷۲ ص

Word2007777

مقدمه :

از میان کلیه خدماتی که در طول حفاری یک چاه نفت یا گاز به آن داده می شود لوله گذاری (Casing  ) و سیمانکاری( Cementing  )را می توان یقیناً مهمترین خدمت دانست عمر چاه ، مزان تولید و مدت بهره دهی  آن به مقدار وسیعی بستگی به درجه حرارت این خدمات دارد .

در عملیات لوله گذاری جاه سخت بوسیله یک رشته لوله فولادی مخصوص پوشیده می شود و متعاقب آن در عملیات سیمانکاری فضای حلقوی بین لوله و دیواره چاه از یک دوغاب سیمان با ترکیبات معین پر می گردد . دوغاب سیماین که به این ترتیب دالان پشت لوله ها را پر می کند را گذشت زمان   ( معمولاً پس از چند ساعت یا چند روز ) می بندند و سخت می شود و سنگ سیمانی حاصل چون غلافی محکم لوله های پوششی را در بر می گیرد و آنها را با سازنده پیوند می دهند .

می توان همه آنها را در دو کلمه محافظت و ممانعت خلاصه کرد:

سیمان به دیواره چاه ثبات می دهد و لوله های پوششی را در مقابل فشارهای خارجی ناشی از طبقات زمین که ممکن است حتی باعث درهم شکستن وخورد گشتن لوله ها گردد و نیز در مقابل الکترولیز و خوردگی ناشی ا ز آبهای خورنده و زیر زمینی و هیردوکربن های ترش یا تماس مستقیم لوله ها با چینه ها می باشد « محافظت » می کند واز مهاجرت سیالهای یک سازنده به سازنده دیگر و آلوده شدن ناخواسته هیدروکربنهای ارزشمند ( نفت و گاز)محافظت به عمل می آورند .

 

۱-۱)                  تاریخچه پیدایش سیمان

پیدایش سیسمان به زمانی مربوط می شود که بشر نخستین بار« سنگ آهک»را به منظور تهیه آهک زنده پخت ، پخش ( یا کلیناسیون )سنگ آهک خالص یا ( لایستون )CaCo3     در دمای ۹۰۰ درجه منجر به تجزیه آن و تولید کلسیم اکساید یا آهک زنده ( Cao  ) و کربن دی اکسید یا گاز کربنیک ( Co2  ) می شود .

کلسیناسیون سنگ آهک CaCo3                 CaO  +  Co2

از ترکیب کلسیم اکساید با آهک هیدروکسید یا آهک مرده به فرمول Ca(OH)2  بوجود می آید که بدواً جسمی است که فاقد استحکام و سختی لیکن اگر آن را با مقدار کافی آب ممدوح کرده و از آن خمیری درست کنیم (بویژه مقداری هم ماسه و خاک  )به آن بیفزاییم و به مخلوط  حاصل فرصت دهیم تا رطوبت خویش را از دست داده خشک شود آنگاه جسمی نسبتاً سخت را با بافتی محکم  بنام ساروج بوجود خواهد آمد .

حرارتCa2  + H2O                             Ca(OH)2 +

ساروج Ca(OH)2  +   H2O                                  (mortar )

از این جسم قرنها به ملات ساختمان برای پیوند دادن سنگها و آجرها به یکدیگر استفاده شده است و شاید قبل از آنکه بشر آن را کشف کند بجای آن از مخلوط خاک رس و آب استفاده میشده خاک رس نیز همچو ملاتهای دیگر چون با آب آمیخته گرددو فرصت یابد تا خشک شود تبدیل به ملات ضعیفی می گردد که بتواند واحدهای ساختمانی را تا اندازه ای به هم پیوند دهد . تهیه ملات خاک رس برای انسان ساده تر از تهیه ملات آهک مرده است زیرا خاک رس در طبیعت به مقدار فراوان و در همه جا یافت می شود و احتیاج به پراسینگ هم نداشته لیکن برای تهیه آهک بشر نیازمند به سنگ و کوره مخصوص بوده است .

فهرست مطالب

عناوین                                                                                               صفحه

فصل اول شیمی سیمان                                                                     ۱       

مقدمه                                                                                                                           ۲

۱-۱)تاریخچه پیدایش سیمان                                                                                        ۳

۲-۱)تعیین درصد ترکیبات اکسیدی سیمان                                                                   ۵

۳-۱)سیمانهای کند بند                                                                                                 ۷

۴-۱)کلاسهای مختلف سیمان                                                                                      ۷

۱-۴-۱)سیمان کلاس A                                                                                              ۹

۲-۴-۱)سیمان کلاس B                                                                                              ۹

۳-۴-۱)سیمان کلاس C                                                                                              ۱۰

۴-۴-۱)سیمان کلاس D                                                                                              ۱۱

۵-۴-۱)سیمان کلاس E                                                                                              ۱۳

۶-۴-۱)سیمان کلاس F                                                                                              ۱۳

۷-۴-۱)سیمان کلاس G  و H                                                                                     ۱۴

۸-۴-۱)سیمان کلاس J                                                                                               ۱۵

۵-۱)استحکام و تنزل استحکام                                                                                     ۱۶

۱-۵-۱)استحکام تراکمی                                                                                             ۱۶

۲-۵-۱)استحکام کششی                                                                                              ۱۷

۶-۱)افزودنیهای سیمان                                                                                                 ۱۸

۱-۶-۱)انواع افزودنیهای سیمان                                                                                    ۱۹

۲-۶-۱)دلایل اضافه نمودن افزودنیهای سیمان                                                              ۱۹

فصل دوم                                                                                           ۲۱

۱-۲)نمونه برداری                                                                                                        ۲۲

۲-۲)ابزار مورد نیاز جهت تهیه دوغاب سیمان                                                               ۲۴

۳-۲)تعیین مقدار آب دوغاب سیمان                                                                             ۲۶

فصل سوم تند کننده های سیمان                                                       ۲۸

۱-۳)خواص تند کننده های سیمان                                                                                ۲۹

۲-۳)انوع تند کننده های سیمان                                                                                    ۳۳

۱-۲-۳)کلسیم کلراید                                                                                                  ۳۳

۲-۲-۳)سدیم کلراید                                                                                                   ۳۴

۳-۲-۳)آب دریا                                                                                                          ۳۵

۴-۲-۳)براکس                                                                                                            ۳۷

۳-۳)دوغابهای تغلیظ شده سیمان                                                                                  ۳۸

 

 

فصل چهارم کند کننده های سیمان                                                  ۴۰

۱-۴)خواص کند کننده های سیمان                                                                              ۴۳

۲-۴)انوع ریتاردرهای شیمیایی                                                                                     ۴۴

۲-۲-۴)CMHEC                                                                                                     ۴۵

۳-۲-۴)براکس                                                                                                            ۴۶

۴-۲-۴)سدیم کلراید                                                                                                   ۴۷

۳-۴)دوغابهای سیمان دیربند                                                                                         ۴۹

فصل پنجم دوغابهای سبک وزن سیمان                                             ۵۲

۱-۵)خواص دوغابهای سبک وزن سیمان                                                                     ۵۳

۲-۵)روشهای سبک کردن دوغابهای سیمان                                                                 ۵۳

۳-۵)سیمانهای پنتونایتی (شیرین )                                                                                  ۵۵

۱-۳-۵)محاسن و معایب پنتو نایت                                                                                ۵۵

۴-۵)سیمانهای اصلاح شده                                                                                           ۵۶

۵-۵)سیمانها ی پنتو نایتی شیرین                                                                                    ۵۷

۶-۵)پوزلنهای سیمان و سیمانهای پوزلتی                                                                      ۵۷

۱-۶-۵)پوزلن ها و اهداف استفاده از آنها                                                                    ۵۸

۷-۵)خاک دو اتمی                                                                                                     ۵۸

۸-۵)استفاده از گاز نیتروژن در سیمانکاری چاههای نفت                                              ۵۸

فصل ششم سیمانکاری نخستین                                                            ۶۰

۱-۶)سیمانکاری نخستین و خواص آن                                                              ۶۱

۲-۶)قلب سیمانکاری نخستین                                                                                       ۶۲

۳-۶)مخلوط کن فواره ای                                                                                            ۶۲

۴-۶)Cementing  Head                                                                                      ۶۳

۵-۶)زیور آلات لوله های جداری                                                                                ۶۴

۱-۵-۶) کفشک                                                                                                          ۶۴

۲-۵-۶)کالر                                                                                                                 ۶۵

۳-۵-۶)پرگار یا سانترلایزر                                                                                           ۶۶

۵-۵-۶)Step  Collar                                                                                            ۶۷

۶-۵-۶)Wiper  Plugs                                                                                          ۶۷

۶-۶)شستشوی چاه قبل از سیمانکاری                                                                           ۶۸

۷-۶)سیمانکاری یک مرحله ای ( سنتی )                                                                      ۶۸

۸-۶)سیمانکاری دو مرحله ای                                                                                      ۷۰

۹-۶)سیمانکاری سه مرحله ای                                                                                      ۷۱

منابع                                                                                                                             ۷۲                               

نوشته پروژه سیمانکاری چاه های نفت ۷۲ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بهینه سازی مصرف انرژی درمنازل و طراحی سیستم های انتقال حرارت مناسب برای آنها ۳۳ ص

Word2007777

 

مقدمه :

پروژه حاضر یک پروژه دانشجویی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در منازل و طراحی سیستم های انتقال حرارت مناسب برای آنها می باشد که در این راستا محاسبه بار گرمایی و سرمایی ساختمان علوم انسانی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی شیمی با استاد جناب آقای مهندس پوران فر ارائه گردیده است .

حرکت بهینه سازی مصرف انرژی که از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی در دنیا آغاز گردید . همواره شامل سه موضوع انرژی ، اقتصاد و محیط زیست به عنوان ارکان اصلی بوده است ، کشورهای صنعتی در ازای این حرکت سودهای قابل توجهی عاید اقتصاد کشود خود نموده اند و در واقع امروزه کشورهای صنعتی به مدیریت مصرف انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی می نگرند .

آماروارقام مصرف انرژی دردهه گذشته در کشورهای صنعتی نشان می دهد که با وجود کاهش رشد مصرف انرژی ، تولید ناخالص ملی آنها افزایش پیدا کرده و هر روز از شدت مصرف انرژی آنها کاسته شده است . در حالیکه کشور ما عکس این مطلب اتفاق افتاده است .

مسأله انرژی در کشور ما سالها مورد توجه درخور نبوده و یارانه های آشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش انرژی در اشکال مختلفش باز می داشته است .

در سالهای اخیر به دلایل گوناگون لزوم محاسبه میزان مصرف صرفه جویی انرژی به عنوان یک ضرورت قطعی و چاره ناپذیر ، پدیدار گشته است .

بخش ساختمان انرژی کشور ، بیش از یک سوم انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص می داده که به نظر می رسد ارزش آن به قیمت جهانی سالیانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار گردد .

با بررسی الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده در کشور و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه ، مشاهده می شود که در کشور ما بخش خانگی و تجاری با مصرف بیش از ۴۰ درصد از انرژی نسبت به صنعت که فقط ۲۷ درصد مصرف انرژی متعلق به آن است ، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده الگوی نامناسب مصرف انرژی است .

فهرست مطالب

عنوان ………………………….  صفحه

مقدمه ………………………….  ۱

مشخصات ساختمان ………………….  ۳

محاسبه بار سرمایشی ………………  ۷

            انتقال حرارت از طریق دیوارها ……  ۷

            انتقال حرارت از طریق سقف ……….  ۱۲

            انتقال حرارت از طریق کف ………..  ۱۳

            انتقال حرارت از طریق پنجره ها …..  ۱۴

            انتقال حرارت ناشی از ورود هوای تازه     ۱۷

            انتقال حرارت ناشی از افراد ……..  ۲۰

محاسبه بار گرمایشی ………………  ۲۲

            انتقال حرارت از طریق دیوارها ……  ۲۲

            انتقال حرارت از طریق سقف ……….  ۲۴

            انتقال حرارت از طریق پنجره ها …..  ۲۵

            انتقال حرارت از طریق کف ………..  ۲۶

            انتقال حرارت ناشی از نفوذ هوا …..  ۲۸

منابع ………………………….   ۳۳

 

نوشته بهینه سازی مصرف انرژی درمنازل و طراحی سیستم های انتقال حرارت مناسب برای آنها ۳۳ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

اثر پلیمرها در تغییر عدد رینولدز گذرایی در جریان لوله و کاهش ضریب اصطکاک آنها ۱۱۰ ص

Word2007777

چکیده

راههای  زیادی برای کاهش ضریب اصطکاک در نتیجه افت  فشار در جریان های داخلی و نیروی رانش در جریان های خارجی وجود دارد. مثلاً ایجاد مکش film boiling ، تزریق حباب های گاز در لایه مرزی، استفاده از سیال مغناطیسی و غیره که اکثرا” سیال واسطه اند. پلیمرها از جمله موادی هستند که می توانند به عنوان سیال واسطه به کار روند. ذرات پلیمر به علت ساختمان حلقوی و زنجیره ای که دارند وقتی که در داخل جریان قرار گیرند کش آمده و دراز می  شوند این کش آمدن اولاً باعث جذب انرژی از  سیال شده و نمی گذارد این انرژی صرف تولید گردابه گردد. ثانیاً  کش آمدن زنجیر پلیمر مانند دیواری مانع رشد گردابه ها می شود. هر چه جرم مولکولی پلیمر بیشتر باشد کاهش افت بیشتر بوده و غلظت بحرانی (غلظتی که در آن کاهش نیروی پسا حداکثر است) به تبع پلیمر سنگین تر کمتر می  شود. هر چه غلظت پلیمر در آب افزایش یابد، منحنی  افت بر حسب دبی (hioss-Q) به طرف محور افقی شیفا پیدا کرده و به آن نزدیکتر می شود. به عبارت دیگر افت اصطکاکی کمتر می شود. درصد افت برای ۱۰۰gr در متر مکعب آب ۴/۵۴ درصد ، ۲۰۰gr در متر مکعب ۷۸/۱۲درصد ۳۰۰gr در متر مکعب ۲۷ درصد ، ۴۰۰gr در متر مکعب ۳۰/۷ درصد و ۵۰۰gr در متر مکعب ۳۹/۴ درصد است که مقدار ماکزیمم کاهش افت می  باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول:

     ۱-۱-لایه مرزی سرعت در صفحه تخت

           ۱-۱-۱-جریان موازی روی یک صفحه تخت

فصل دوم :

روش کاهش پسای پوسته ای

          ۱-۱-۲-کاهش زبری

          ۲-۱-۲-تآخیر در شروع اغتشاش در اجسام

          ۲-۲-۲-افزودن سیال ثانوی

نظریه نحوه پدید آمدن eddy و خواص آن

     ۳-۲-ایجاد سیال ثانوس در روی جسم

     ۴-۲-نحوه اثر سیال ثانوی در لایه مرزی

     ۵-۲-تآثیر محیط شیمیایی در ویسکوزیته و خاصیت کاهش Drag

          ۲-۵-۲-آزمایشها و نتایج بدست آمده برای تنشهای پائین

     ۲-۶-کاهش درگ در طبیعت

          ۱-۶-۲-افزودنیهای سطح

          ۲-۶-۲-شکل شناسی

 

عنوان

صفحه

     ۷-۲-مرور بر مطالعات انجام شده روی افت فشار سیالات ویسکوالاستیک

          ۲-۷-۲-رابطه بین B و عدد وایزنبرگ

     ۸-۲-نتایج چند آزمایش روی ناحیه انتقال سیال از حالت لامینار به توربلانت

     ۹-۲-آنالیز ابعادی

فصل سوم :

     ۱-۳-سیالات غیرنیوتنی

          ۱-۲-۳-سیالات ویسکوالاستیک

          ۲-۲-۳-مقایسه مکانیکی سیالات ویسکوالاستیک

          ۱-۳-۳-مدل پاورلا

          ۱-۴-۳-مدل الیس

فصل چهارم :

کتیرا منبع پلیمری

فصل پنجم :

     ۱-۵-شرح دستگاه آزمایش

     ۲-۵-روش انجام آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش

نتیجه گیری

 

 

مقدمه:

پیشرفتهای روز افزون صنعتی دنیا و لزوم انتقال موادی مثل آب و نفت و سیالات مشابه آنها از یک نقطه به نقاط دور دست دیگر ، باعث تحمل هزینه  زیادی  جهت انتقال این مواد  از طرف استفاده کنندگان می شود. به همین منظور و در راستای  کاهش این هزینه ها، بشر به این فکر افتاد تا راهی برای کاهش افت فشار سیالات مذکور پیدا کند تا حداقل هزینه لازم را صرف این انتقال کند. یکی از راههای کاهش این افت و کمینه کردن ایستگاه های تقویت فشار ، افزودن  مواد پلیمری به سیال ، مخصوصاً آب است که مسئله مورد نظر ما در این پروژه است.

این مسئله نخستین بار توسسط TOMS در سال ۱۹۴۹ مورد توجه قرار گرفت. وی با انتشار مقاله ای اظهار داشت که ضریب اصطکاک در جریان متلاطم داخل لوله می تواند به طور محسوسی با افزودن مقدار کمی ماده پلیمری قابل حل در آب، کاهش یابد و از آنجا که افت فشار یک رابطه خطی با ضریب اصطکاک دارد پس افت فشار نیز کاهش می یابد.

ما در مباحث بعدی  این کتیبه سعی می کنیم که این مسئله را به طور مفصل توضیح دهیم. نخست تئوری لایه مرزی که شامل دو بخش حرکت سیال روی صفحه تخت و داخل لوله است مرور می کنیم و مفصلاً در مورد کاهش دراگ در هر یک  از  این دو حالت بحث       می نماییم. سپس به توضیح ناحیه ترانزیشن (ناحیه تبدیل جریان آرام به مغشوش)         می پردازیم و در این رهگذر به معرفی سیالات نیوتونی و غیرنیوتونی و تئوریهای ارائه شده در این زمینه خواهیم پرداخت. مطلب کوتاهی در مورد خواص کتیرا به عنوان پلیمر مورد استفاده در آزمایش های ما نیز به دنبال خواهد آمد و در پایان به تجزیه و تحلیل دستگاه آزمایش ، رسم منحنی ها ، چگونگی انجام آزمایش و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

نوشته اثر پلیمرها در تغییر عدد رینولدز گذرایی در جریان لوله و کاهش ضریب اصطکاک آنها ۱۱۰ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف شماره ۳ گچساران

Word2007777

 

 

 

گزارش کارآموزی

رشته مهندسی شیمی – صنایع پالایش

مکان کارآموزی :

ایستگاه فشار ضعیف شماره ۳   گچساران

مقدمه :

کشور ما یکی از کشورهای نفت خیزجهان  می باشد و بیشتر درآمد اقتصادی آن از طریق صادرات نفت به کشورهای خارجی تامین می شود, یا به طور کلی پایه اقتصادی کشور ما صنعت نفت می باشد , و هر گونه لغزش و کم کاری در این صنعت خسارات شدید و جبران ناپذیری به اقتصاد مملکت وارد می کند . پس باید به فکر این صنعت باشیم , و برای هرچه بهتر و بیشتر استفاده کردن از این منبع عظیم انرژی باید تلاش و کوشش خستگی ناپذیری انجام دهیم , تا با پیشرفت علم و تکنولوژی و ساخت صنایع جدید و پیشرفته و روشهای بهینه و کارآمد از به هدر رفتن انرژی جلوگیری کنیم , و عوامل به ظاهر نا کارآمد را به طریقی در جهت استفاده مفید به کار گیریم , برای مثال همین واحدهای ایستگاههای تقویت فشار ضعیف به همین منظور جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از منابع نفتی(چاههای نفتی) که بهره برداری از آن مشکل شده است تاسیس شده است .

می دانیم که ابتدا محل چاههای نفت را گروه مهندسین اکتشاف نفت توسط دستگاههای مخصوص و ویژه , مشخص می کنند , سپس در آن محل توسط گروه مهندسی حفاری چاههای نفت, چاه نفت حفاری شده و نفت از چاهها استخراج می شود . همراه نفت استخراج شده یک سری گازها و همچنین بخار آب و آب شور و گازH2S   و غیره بیرون می آیند . در کشورهایی که به فن آوری خالص سازی گازها دستیابی ندارند ,گازهایی را که همراه نفت از چاهها استخراج می شود می سوزانند که این کار در کشورهایی مانند نیجریه و بعضی کشورهای دیگر هنوز انجام می شود . ولی در کشور ما با استفاده از فن آوری خالص سازی گازها , گازهای استخراجی از چاههای نفت و گازهای جدا شده از نفت در قسمت بهره برداری را به ایستگاههای تقویت فشار ضعیف انتقال می دهند در این ایستگاهها گاز را توسط واحد گلیگول نمگیری می کنند وفشار گاز را در آن ایستگاه تا حدودی بالا می برند , و بعد آن را به ایستگاه فشار قوی منتقل می کنند ,که در ایستگاه فشارقوی , فشار گاز را همچنان بالاتر می برند و آن را جهت تزریق به مخازن نفت در زیر زمین مورد استفاده قرار می دهند این کار برای استفاده بهتر از منابع نفتی است که فشار آن کم شده و استخراج نفت از آن با مشکل انجام می گیرد بنابراین همانطور که گفته شد می توان از عواملی که به ظاهر قابل استفاده نیستند استفاده مفید و موثر نمود و این مهم در صورتی امکان پذیر می باشد که نیروی متخصص ما از ظرفیتهای علمی خود بهتر و مفیدتر استفاده کنند.

تاریخچه

     شرکت ملی مناطق نفتخیز از حیث وسعت منطق عملیاتی ، گستردگی و تنوع کاری ، مسئولیت تولید نفت و گاز و ارز آوری برای کشور ، بزرگترین شرکت تابعه وزارت نفت به شمار می آید . شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان شرکت مادر از پنج شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ، کارون ، گچساران ، آغاجاری و مسجد سلیمان تشکیل شده است . حوزه عملیاتی این شرکت با مجموع شرکتهای تابعه بخش وسیعی از خاک ایران را پوشش می دهد و دارای بیش از ۱۰۰ حوزه میدان بزرگ و کوچک نفت و گاز شناخته شده است .

    شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهای بهره برداری نفت و گاز تابعه ، با بهره گیری از هزاران نفر کادر متخصص و مجرب و با استفاده از تأسیساتی مانند واحدهای بهره برداری ، واحدهای تقویت فشار ، واحدهای مختلف عملیاتی و بارگیری ، فعالیت گسترده ای را در حوزه مسئولیت خود انجام می دهد .

    از دیگر فعالیتهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از تولید نفت که می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها نام برد ، اجرای عملیات گسترده « تزریق گاز » به میادین نفتی کشور
می باشد که با منظور صیانت از مخازن عظیم نفت و دستیابی و استحصال مجدد نفت از میادین غیر فعال در حال انجام است .

بر پایه نتایج محاسبات و مطالعات مهندسی مخازن ، به ازای تزریق ۲ تا ۴ هزار فوت مکعب گاز در میادین نفتی ، می توان یک شبکه نفت اضافی از این مخازی تولید کرد ( اختلاف ۲ تا ۴ هزار فوت مکعب مربوط به موقعیت مخازن است ) . تزریق گاز در مخازن نفتی ایران باصرفه ترین و از نظر اصولی تنها راه صیانت ازمخازن‌‌‌ نفتی است . بالاترین بازدهی نفت ، از طریق تزریق‌گازدرمخازن مختلف جهان در مقایسه با تزریق آب به اثبات رسیده است . به گونه ای که متخصصان شرکت های نفتی « توتال » ،‌« الف » و «شل» در مقالات مختلف حضور نشان داده اند ، حتی تزریق هوا در مخازن شبه مخازن ایران از تزریق آب به میزان وسیعی بهتر و بالاتر است .

    به طور کلی با تزریق گاز در میادین نفتی ، می توان میزان بهره برداری روزانه نفت کشور را در میزان تولید فعلی ثابت نگه داشت و از حفاری چاه های بیشتر به میزان قابل توجهی کاست و به عبارت دیگر می توان گفت : « تزریق گاز تنها راه احیای مخازن نفت می باشد » .

 

فهرست مطالب

عناوین————————————————————— صفحه

مقدمه————————————————————————— ۱

تاریخچه————————————————————————– ۳

پیشینه مناطق نفتخیز گچساران———————————————– ۵

دیاگرام جایگاه تأسیسات تقویت فشار و تزریق گاز در

 صنعت نفت و گاز————————————————————— ۸

سیستم گاز سوخت مصرفی تور بین—————————————— ۹

روغن روغنکاری—————————————————————– ۱۰

(O/W SEPARATOR)———————————————————— 18

COMPRESOOR  DISCHARGE————————————————- 25

انواع گلیکول——————————————————————— ۳۱

شرح جذب آب توسط گلیکول————————————————— ۳۲

شرح عملیات احیا گلیکول—————————————————— ۳۴

ممانعت کننده خورندگی——————————————————– ۳۷

مشعل کردن گاز—————————————————————- ۴۰

مشعل سرد——————————————————————— ۴۲

کنترل نقطه شبنم گاز مصرفی سوخت قسمت دوم————————— ۵۰

هوای ابزار دقیقی و عملیات خشک کردن هوا——————————— ۵۲

عملیات احیاء و کارکردن خشک کن ها—————————————– ۵۳

برق ورودی ایستگاه———————————————————— ۵۵

مولد برق اضطراری————————————————————– ۵۶

توقف اضطراری ردیف تراکم—————————————————– ۵۹

نوشته گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف شماره ۳ گچساران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف (۱) گچساران ۵۵ ص

Word2007777

مقدمه

هدف از گذراندن دوره کارآموزی تکمیل نمودن اطلاعات و مطالب و بالا بردن تجربه کاری در زمینه عملیات متراکم گاز در ایستگاههای تقویت و تزریق گاز می باشد .

به علت استفاده بی رویه از مخازن زیر زمینی نفت و پایین آمدن فشار در لایه های زیر زمینی باعث گردید در سال های گذشته فشار بر جریان تولید نفت کاهش یابد . مضافاً اینکه روزانه میلیون ها فوت مکعب گاز از بدو حفاری تاکنون می سوزد و حاصل این سوختن جز به هدر رفتن این منبع انرژی و آلوده کردن محیط زیست هیچ نقش دیگری در روند تکاملی صنعت و اقتصاد ندارد . تا قبل از راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار تقریباً بیش از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در ناحیه گچساران در موقع بهره برداری می سوخت که در همین رابطه جهت احیای منابع زیر زمینی نفت و جلوگیری از به هدر رفتن این انرژی با ارزش اقدام به ساختن پروژه های تزریق گاز فاز (۲) نمودند .

گاز ایستگاه های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ گچساران پس از فشرده شدن به طرف ایستگاه فشار قوی فرستاده می شود و در واحد فشار قوی با فشار معادل ۱۳۰ تا ۱۵۰ بار و دمای C 75 در ۵ حلقه چاه گازی به شماره های ۳۰ ، ۸۷ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۹۲ تزریق می شود .

از بین ایستگاه های ذکر شده ایستگاه فشار ضعیف (۱) گچساران را به عنوان واحد کارآموزی خود انتخاب نموده و توضیحات لازم را درباره موضوع کارآموزی در این واحد را ارائه می نمایم .

این مجتمع از سه واحد مرتبط به هم تشکیل شده است .

۱- واحد شیرین سازی گاز و بازیافت مایعات گازی که شامل دو ردیف مشابه می باشند .

۲- واحد جذب مرکپتانها ( POLISHING UNHT) که وظیفه جداسازی ترکیبات گوگردی غیر قابل جذب توسط آمین را برعهده دارد .

۳- واحد UTILTY شامل سیستم تصفیه آب غیر معدنی جهت تولید بخار آب و جوشاننده های مربوط به آن ( STEAM BOILERS) ؛ آب مصرفی کارخانه آب آتش نشانی گاز سوخت و مجموعه تزریق و احیاء گلایکول می باشد .

گازهای فشار ضعیف ایستگاههای تقویت فشار گچساران (۱-۲-۳-۴)  ابتدا وارد مخازن لخته گیری که در ورودی مجتمع قرار دارند می شوند . پس از جداسازی مایعات همراه آن گاز از طریق خط لوله ۲۴ ، با فشار ۳۵ بار و دمای ۴۴ درجه سانتی گراد ، وارد پالایشگاه می شود . پس از ورود گاز به مجتمع توسط دو انشعاب ۱۶ بین ردیف های (۱ و ۲ ) واحد شیرین سازی گاز تقسیم می گردد .

گاز ورودی به واحد شیرین سازی پس از طی دو مرحله جداسازی مایعات همراه و عبور از صافی واحد برج تماس آمین / گاز می گردد و قسمت عمده ترکیبات     H2S CO2 همراه گاز جذب میگردد . سپس گاز شیرین به واحد بازیافت مایعات گازی ارسال و طی چهار مرحله انجام عملیات تبادل حرارت در مبدلهای لوله ای / پوسته ای با گاز سرد خروجی قسمت بازیافت مایعات گازی و همچنین در چیلر اولیه و چیلر توسط پروپان تا حدود ۲۹- درجه سانتیگراد کاهش دما یافته و مایعات گازی از گاز جدا می گردد .

بخارات آب همراه در هر مرحله تبادل حرارت توسط گلایکول تزریقی به قسمت ورودی مبدل حرارتی گاز سرد ، چیلر اولیه و چیلر ، جذب گردیده و به همراه مایعات گازی و گاز وارد جداکننده مایع گاز ( V-12301- GAS-LIQ . SEPRATOR) می شود . گلایکول غنی از آب از پاشنه ( BOOT) این مخزن خارج و به قسمت احیاء گلایکول ارسال می گردد .

فهرست مطالب

عناوین——————————- صفحه

مقدمه——————————– ۱

واحدهای مجتمع———————— ۲

تاریخچه سازمان———————– ۶

واحد شیرین سازی گاز—————— ۸

واحد بازیافت مایعات گازی————- ۲۲

برج متان زدا————————- ۲۸

E-12306 NGL / PROPANE  EXCHENGER——— 32

کمپرسورهای تقویت فشار گاز برج متان زدا– ۳۶

کولرهای هوایی گاز خروجی کمپرسورهای گاز متان زدا ۳۷

چند راهه های گاز——————— ۳۸

سیستم ضدخورندگی گاز—————— ۴۰

سیستم ایمنی کارخانه—————— ۴۲

طریقه راه اندازی کارخانه (راه اندازی توربین گازی)   ۴۶

کنترل اتوماتیک استارت و از کار انداختن– ۴۷

طریقه بستن کارخانه به طور عادی و اضطراری ۵۳

از کار انداختن اضطراری————— ۵۳

نتایج و پیشنهادات——————– ۵۴

نوشته گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف (۱) گچساران ۵۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره ۲ گچساران ۱۲۱ ص

Word2007777

موضوع کارآموزی :

عملیات ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره ۲ گچساران

مقدمه:

کشور ما یکی از کشورهای نفت خیزجهان می باشد و بیشتر درآمد اقتصادی آن از طریق صادرات نفت به کشورهای خارجی تامین می شو د، یا به طور کلی پایه اقتصادی کشور ما صنعت نفت می باشد ، و هر گونه لغزش و کم کاری در این صنعت خسارات شدید و جبران ناپذیری به اقتصاد مملکت وارد می کند . پس باید به فکر این صنعت باشیم ، و برای هرچه بهتر و بیشتر استفاده کردن از این منبع عظیم انرژی باید تلاش و کوشش خستگی ناپذیری انجام دهیم ، تا با پیشرفت علم و تکنولوژی و ساخت صنایع جدید و پیشرفته و روشهای بهینه و کارآمد از به هدر رفتن انر ژی جلوگیری کنیم ، و عوامل به ظاهر نا کارآمد را به طریقی در جهت استفاده مفید به کار گیریم ، برای مثال همین واحدهای ایستگاههای تقویت فشار ضعیف به همین منظور جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از منابع نفتی (چاههای نفتی( که بهره برداری از آن مشکل شده است تاسیس شده است . می دانیم که ابتدا محل چاههای نفت را گروه مهندسین اکتشاف نفت توسط دستگاههای مخصوص و ویژه ، مشخص می کنند ، سپس در آن محل توسط گروه مهندسی حفاری چاههای نفت ، چاه نفت حفاری شده و نفت از چاهها استخراج می شود . همراه نفت استخراج شده یک سری گازها و همچنین بخار آب و آب شور و گاز H2S و غیره بیرون می آیند . در کشورهایی که به فن آوری خالص سازی گازها دست یابی ندارند ،گازهایی را که همراه نفت از چاهها استخراج می شود می سوزانند که این کار در کشورهایی مانند نیجریه و بعضی کشورهای دیگر هنوز انجام می شود . ولی در کشور ما با استفاده از فن آوری خالص سازی گازها ، گازهای استخراجی از چاههای نفت و گازهای جدا شده از نفت در قسمت بهره برداری را به ایستگاههای تقویت فشار ضعیف انتقال می دهند در این ایستگاهها گاز را توسط واحد گلیگول نمگیری می کنند وفشار گاز را در آن ایستگاه تا حدودی بالا می برند ، و بعد آن را به ایستگاه فشار قوی منتقل می کنند ،که در ایستگاه فشارقوی ، فشار گاز را همچنان بالاتر می برند و آن را جهت تزریق به مخازن نفت در زیر زمین مورد استفاده قرار می دهند این کار برای استفاده بهتر از منابع نفتی است که فشار آن کم شده و استخراج نفت از آن با مشکل انجام می گیرد بنابراین همانطور که گفته شد می توان از عواملی که به ظاهر قابل استفاده نیستند استفاده مفید و موثر نمود و این مهم در صورتی امکان پذیر می باشد که نیروی متخصص ما از ظر فیت های علمی خود بهتر و مفیدتر استفاده کنند .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………. ۱

بخش اول …………………………………………………………………… ۳

اسکرابر ها…………………………………………………………………. ۴

کمپرسور……………………………………………………………………. ۴

خنک کننده ها………………………………………………………………. ۵

توربین گازی……………………………………………………………….. ۵

فلر …………………………………………………………………………. ۵

جدا کننده ی سه فاز ………………………………………………………… ۶

گلیکول کنتاکتور…………………………………………………………….. ۷

واحد احیای گلیکول ………………………………………………………… ۷

بخش دوم…………………………………………………………………… ۹

محل اتصال گاز مرحله چهارم کمپرسورهای تقویتی………………………… ۱۰

عملیات آماده کردن سیستم ………………………………………………… ۱۳

تریپ های کمپرسور……………………………………………………….. ۱۵

نشت بندی کردن کمپرسور به شرح زیر تاثیر می گذارد…………………….. ۱۶

آماده کردن سیستم………………………………………………………….. ۱۷

اولین بخش تراکم کمپرسور C203………………………………………… 18

آماده کردن سیستم………………………………………………………….. ۱۹

تخلیه گیری و ورودی دومین بخش تراکم……………………………………. ۲۱

دومین و سومین بخش تراکم ……………………………………………….. ۲۳

سیستم تامین گاز سوخت جنراتور گاز………………………………………. ۲۶

شرح وسایل گاز سوختی به صورت زیر می باشد………………………….. ۲۷

کابین گاز سوخت ………………………………………………………… ۲۹

سیستم روغن کاری و نشت بند ……………………………………………. ۳۱

َ نشت بندی کمپرسور…………………………………………………….. ۳۳

سیستم روغن ، روغن کاری و روغن هیدرولیک جنراتور گاز ……………… ۳۴

روش شستن جنراتور گاز …………………………………………………. ۳۶

نم گیری گاز و نگهداری گلیکول…………………………………………… ۳۷

احیا سازی گلیکول………………………………………………………… ۳۸

فلر ، آزاد کردن و تخلیه نمودن ……………………………………………. ۴۱

روش بازیابی کاندانست ……………………………………………………. ۴۱

مدار عملیاتی شیرها………………………………………………………… ۴۲

شعله گاه…………………………………………………………………… ۴۴

بخش سوم………………………………………………………………….. ۴۵

بررسی های قبل از استارت………………………………………………… ۴۶

استارت نمودن ردیف در وضعیت loecl auto……………………………. 49

استارت در حالتmanual ……………………………………………….. 53

تفکیک کننده ی آب/ نفت…………………………………………………… ۵۸

تامین گاز سوخت و کنترل نقطه ی شبنم۱…………………………………… ۵۹

تامین گاز سوخت و کنترل نقطه ی شبنم۲…………………………………… ۶۶

سیستم گاز سوخت………………………………………………………….. ۶۸

واحد نم گیری کارخانه……………………………………………………… ۷۰

مخزن ذخیره روغن ، روغن کاری کمپرسور گاز و انتقال روغن …………. ۷۲

تانکر های دارای تلمبه……………………………………………………… ۷۳

تانکرهای فاقد تلمبه…………………………………………………………. ۷۳

تلمبه ی انتقال روغنp203………………………………………………… 74

مخزن ذخیره گازوئیل و انتقال آن………………………………………….. ۷۴

تانکر دارای تلمبه ……………………………………………………….. ۷۵

دستگاه گرم کننده گاز مصرفی ……………………………………………. ۷۶

هوای ابزار دقیق و کمپرسورهای هوای کارخانه و تقسیم آن ………………… ۷۹

روش های اضطراری ایستگاه …………………………………………….. ۸۳

بخش چهارم………………………………………………………………. ۸۵

خوردگی فلزی در صنعت نفت ……………………………………………. ۸۶

چاه های نفتی شیرین………………………………………………………. ۸۸

روش سکوهای حفاری در دریا ……………………………………………. ۸۹

روش حمل و نقل و نگهداری ……………………………………………… ۸۹

عملیات تصفیه ……………………………………………………………. ۹۰

روش های نمک زدایی …………………………………………………… ۹۱

نقشه ی کلی کارخانه ……………………………………………………… ۹۸

نوشته گزارش کارآموزی ایستگاه تقویت فشارضعیف شماره ۲ گچساران ۱۲۱ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200

Word2007777

 

 

 

 

گزارش کارآموزی :

 

رشته شیمی کاربردی

 

مکان :

 

آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200

 

موضوع :

 

بررسی آزمایشهای مربوط به نفت و گاز و روغن های مصرفی و آب های آشامیدنی 

 

 

 

 

 

شیمی نفت :

این بخش خلاصه مختصری درباره شیمی نفت به ما می دهد که برای توضیح دادن این واقعیات به ما کمک می کند .

ماده به طور نا محدودی قابل تقسیم نیست، محدودیتی وجود دارد که یک ماده از یک حدی بیشتر وجود ندارد . کوچکترین واحد ممکن یا ماده خالص، شبیه آب که دارای خواص متمایزی است، که مولکول نام دارد . تمام مولکولهای آب یکسانند . تقسیم دیگر این است که یک مولکول به تعداد متمایزی اتم تجزیه می شود؛ کوچکترین واحد ممکن یک گروه محدود ماده، عنصر می باشند . تمام اتمهای یک عنصر از قبیل اکسیژن، کربن یا هیدروژن یکسان هستند و قوانین ثابت یکسانی دارند، که تجزیه اتمها فراتر از این بحث می باشد . خواص متمایز یک ماده بستگی به نوع آن دارد . تعداد و نحوه قرار گیری اتمها، آن مولکول را می سازند . برای مثال آب، H2O ،   H-O-H؛ حروف H و O به ترتیب نشانه های هیدروژن و اکسیژن هستند . خطهای کوتاه نیروهای شیمیایی یا پیوندهای شیمیایی را نشان می دهند . نفت خام متشکل از مواد زیادی است که اغلب جداسازی آنها مشکل است که باید از انواع محصولات نفتی از قبیل بنزین، گاز، گازائیل، نفت سفید، نفت گاز، روغن سوخت، روغن گریس، واکس و قیر آسفالت تهیه شود . این مواد همگی ترکیبات اصلی فقط دو عنصر هستند، کربن و هیدروژن؛ و بنابراین هیدروکربن نامیده می شوند . از عناصر دیگر اگر در مقادیر کمی وجود داشته باشند، چشم پوشی می شوند . به عنوان مثال سولفور تأثیر مهمی در کیفیت محصول دارد . دو روش برای تهیه محصولات نفتی استفاده می شود :

۱- روش فیزیکی : در روش فیزیکی هیدروکربنها که به صورت مواد خام هستند فقط با یکدیگر مخلوط می شوند و بدون شکسته شدن به گروههای مفید تبدیل می شوند .

۲- روش شیمیایی : اما در روش شیمیایی یا روش تبدیل بیشتر کمپلکسهای هیدروکربن به شکل ساده تر می شکنند و به شکلهای متفاوتی مجدداً در کنار یکدیگر قرار می گیرند که مفیدتر هستند.

محصولات شیمیایی که از نفت تهیه شده اند تنها دارای هیدروکربن بیشتر و گروه مختلفی از انواع مولکولها را دارند . این مواد در نفت خام یا گاز طبیعی زیاد ظاهر       نمی شوند، اما آنها هم ترکیباتی از کربن و هیدروژن هستند و اما عناصری مانند : اکسیژن، نیتروژن، گوگرد یا کلر نیز در این ترکیبات وجود دارند . تهیه محصولات نفتی هم از لحاظ تجهیزات و هم از لحاظ فرایند تولید با دیگر مواد شیمیایی متفاوت است که در قسمتهای مختلفی شرح داده خواهد شد . اما به طور کلی نفت با شیمی هیدروکربن که در این بخش ارائه می شود، جدایی ناپذیرند .

هیدروکربنها ‍:

هیدروکربن ها ممکن است در دمای معمولی و فشار که بستگی به تعداد و نحوه آرایش اتمهای کربن در مولکول دارد، گاز مایع یا جامد باشند . تا چهار کربن گاز هستند . هیدروکربنهای با ۲۰ یا بیشتر تعداد کربن، جامد هستند و بین این دو فاصله مایع هستند . مخلوطهای مایع که بیشتر روغن ( نفت ) خام هستند می توانند شامل ترکیبات گاز یا جامد و یا هر دو باشند . برای مثال نفت منطقه schoone beek در هلند شامل نسبت بالایی از هیدروکربنهای جامد غیر قابل حل است . نفت با دمای Cْ ۷۰ استخراج شده و مایع است، اما در سرما تقریباً جامد می شود و به شکل کریستالهایی از ترکیبات جامد در می آید . در مثال دیگری نفت خام آمریکا فقط شامل نسبت کمی هیدروکربن جامد است و حتی در دماهای پایین هم مایع می ماند .

ساده ترین هیدروکربن متان است، یک گاز که شامل یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن است.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول ، شیمی نفت ……………………………….……………………….. ۱

بخش دوم

     الف: تاریخچه NGL 1200 و تولید گاز مایع طبیعی در این واحد صنفی………….. ۱۰

      ب: روند تولید NGL در واحد صنعتی NGL 1200

فصل اول : ایمنی در آزمایشگاه

۱-۱ ، دستورالعملهای ایمنی در آزمایشگاه ……………….………………………… ۱۴

۱-۲ ، نکاتی که در حین آزمایش باید به آنها توجه داشت ……………………………… ۱۵

۱-۳ ، شناسایی مواد شیمیایی ……………………..………………………….… ۱۶

۱-۴ ، نکاتی در مورد نمونه برداری و دانستنیهای آن ………….……………………… ۱۷

۱-۵ ، رقیق کردن اسیدها ……………………………………………………… ۱۸

فصل دوم : آزمایشهای نفت و گاز

۲-۱ ، تست نمک موجود در نفت خام ………………….………………….……… ۲۰

۲-۲ ، نقطه اشتغال روغن …………………………….………….……………… ۲۳

۲-۳ ، تست B.S.8W………………………….……………………………… ۲۵

۲-۴ ، تست شن و ماسه موجود در نفت ………………………….………………… ۲۷

۲-۵ ، تست کراکل ………………………………..…………………………… ۲۸

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

۲-۶ ، تهیه نفت استاندارد ۳۳ گرم …..…………………………………………… ۲۹

۲-۷ ، تست نمک با فیلم فتومتر ………….……………………………………… ۳۱

۲-۸ ، تست گرانروی به روش ردوود ……………………………………………… ۳۳

۲-۹ ، تعیین اسیدیته روغن ………………….….……………………………… ۳۵

۲-۱۰ ، محاسبه بلانک الکل اتیلیک …………………….………………………… ۳۸

۲-۱۱ ، تست واترکانتنت ………………………………..……………………… ۴۰

۲-۱۲ ، تعیین P.C.F نمونه نفتی ………………………………..……………… ۴۲

۲-۱۳ ، آزمایش R.V.P ( فشار بخار ) ………………………………….………… ۴۳

۲-۱۴ ، تست آهن هنگام اسید شویی ……………………………..……………… ۴۵

۲-۱۵ ، حدود استاندارد آزمایشات روغن …………………………………………… ۴۷

۲-۱۶ ، تعریف وزن مخصوص و چگالی نسبی …………………..…………………… ۴۸

۲-۱۷ ، روش گرفتن چگالی نفت ………………………………………………… ۴۹

۲-۱۸ ، گراویتی بدون یخ ……….……………………………………………… ۵۱

۲-۱۹ ، نمونه گیری نفت خام و سایر محصولات نفتی …………….…………………… ۵۲

۲-۲۰ ، نمونه گیری از مخازن نفت ………………..……………………………… ۵۵

۲-۲۱ ، روش نمونه گیری از مخازن نفت …………………………………………… ۵۸

۲-۲۲ ، نمونه گیری از خطوط لوله جداکننده های نفت و گاز ……..…………………… ۵۹

۲- ۲۳ ، روش نمونه گیری مواد نفتی با بمب ………….……………….…………… ۶۱

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

۲-۲۴ ، روش نمونه گیری گاز با بمب ……………………………………………… ۶۲

۲-۲۵ ، خالی کردن نمونه بمب نفتی ……………………………………………… ۶۳

۲-۲۶ ، ضریب انقباض ( SHRIN KAGE ) ……………………………………… ۶۴

۲-۲۷ ،‌ روش کنترل کیفیت اسید …………….…..……………………………… ۶۷

۲-۲۸ ، وزن مخصوص گاز ……………………………………………………… ۶۸

۲-۲۹ ، طرز محاسبه فرمول تعیین درصد اسید کلریدریک……………………………… ۷۱

۲-۳۰ ، طریقه خواندن و محاسبه فشار بارومتر………………….…………………… ۷۲

۲-۳۱ ، اندازه گیری H2S موجود در نفت خام…………………….………………… ۷۴

۲-۳۲ ، دستگاه اولتراسونیک……………………………………..……………… ۷۷

۲-۳۳ ، تعریف P.H…………………………………………………………… ۷۸

۲-۳۴ ، تست P.H آب ………………………………………………………… ۷۹

۲-۳۵ ، اساس کار دستگاه P.H و الکترود آن ………………………..……………… ۸۰

۲-۳۶ ، اندازه گیری مقدار آب در نفت خام و سایر مواد نفتی به روش تقطیر …………..… ۸۴

۲-۳۷ ، دستگاه فیلم فتومتر……………………………………………………… ۸۱

۲-۳۸ ، طرز کار با دستگاه Dew Point…….………………….………………… ۸۶

منابع و مآخذ ………………………………………………………………… ۸۷

 

 

 

 

 

 

 

نوشته آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200 اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی امور خطوط لوله شهرستان کرج ۱۱۴ ص

Word2007777

موضوع :کارآموزی

مکـان :اداره گازرسانی شهرستان کرج

زمـان :۲۴۰ ساعت

فصل اول :

ایستگاههای تفلیل فشار گاز

 

تعریف : جهت تطبیق شرایط فیزیکی گاز انتقال داده شده به مبادی مصرف با شرایط مطلوب مصرف‌کنندگان نیاز به تأسیساتی است که به صورت اتوماتیک این شرایط را کنترل و اندازه‌گیری نماید.

فشار، درجه حرارت و میزان جریان گاز و میزان سطح مایعات در مخازن از عمده کمیتهای قابل کنترل و اندازه‌گیری در ایستگاههای تقلیل فشار می‌باشد.

به طور کلی کنترل عبارتست از نزدیک‌نمودن مقدار یک کمیت متغیر به حد مطلوب، درصورتیکه کاهش انحراف متغیر از حد مطلوب خودبخود صورت گیرد. این کنترل به صورت اتوماتیک خواهد بود. در جریان روند یک کنترل اتوماتیک مراحل مختلفی وجود دارد که جهت آشنایی بهتر با آنها به ذکر یک مثال می‌پردازیم :

 

مخزنی را درنظر بگیرید که دارای یک شیر ورودی و یک شیر خروجی می‌باشد اگر بخواهیم سطح آب در این مخزن در نقطه A ثابت بماند ابتدا شیر ورودی را باز نموده تا سطح مایع در نقطه A قرار گیرد حال اگر شیر خروجی را باز نمائیم خواهیم دید که سطح آب نسبت به نقطه مطلوب بالا خواهد رفت حال با کم و زیادنمودن میزان بازبودن شیر ورودی می‌توان پس از چند بار سطح آب را در نقطه مطلوب نگه داشت و هر تغییری در میزان آب خروجی مخزن باعث می‌شود که این عملیات تکرار گردد. برای بررسی بهتر می‌توان عملیات را اینگونه بیان نمود:

۱٫       با هر بار مشاهده مایع در واقع میزان سطح آن اندازه‌گیری می‌شود.

۲٫       با مقایسه سطح مایع از سطح مطلوب میزان انحراف مشخص می‌گردد.

۳٫       باتوجه به میزان انحراف دو سطح نسبت به تغییر وضعیت شیر ورودی اقدام می‌شود.

۴٫       هر اقدامی درجهت تغییر شیر ورودی باعث تغییر سطح مایع خواهد بود.

 

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول :

                         ایستگاه تقلیل فشار گاز و کمیتهای قابل اندازه‌گیری                                                 ۱۵-۱

فصل دوم :

                         ساختمان فیلترها و انواع آنها                                                                                ۲۰-۱۶

فصل سوم :

                         اصول تقلیل فشار و آشنایی با ساختمان رگلاتورها                                                 ۲۹-۲۱

فصل چهارم :

                         اصول کار کنتورها و تصحیح کننده‌ها                                                                     ۳۷-۳۰

فصل پنجم :

                         تجهیزات ایمنی ایستگاهها و آشنایی با ساختمان شیرهای اطمینان و شیرهای قطع فشار               ۴۴-۳۸

فصل ششم :

                   گرم‌کنندگی گاز و ساختمان گرمکن‌ها                                                                   ۵۱-۴۵

فصل هفتم :

                         وسائل موجود در واحد تعمیرات و شبکه، گرفته شده از اینترنت                    ۶۷-۵۲

فصل هشتم :

                   گزارش ماهانه تیر ۸۲ مربوط به خطوط لوله مرکز و غرب                                      ۱۱۳-۶۸

فصل نهـم :

                         ارائه چندنمونه نقشه راهنمای خیابانهای مربوط به واحدتعمیرات وشبکه وو احدحفاظت اززنگ      ۱۲۲-۱۱۴
جداول مربوط به
T.P واحد حفاظت از زنگ، مطالبی چند در مورد واحد تعمیـرات وکار آنها.

نوشته گزارش کارآموزی امور خطوط لوله شهرستان کرج ۱۱۴ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.