پروژه جذب گازها ۱۲۴ ص

Word2007777

چکیده

نوعی عملیات انتقال جرم به نام جذب گاز و عریان سازی ، را بررسی می کنیم.در جذب گاز ، بخار انحلال پذیری که با گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از مخلوط جذب میشود.حذف  از گاز طبیعی یا از گاز سنتز توسط جذب در محلول نمک های قلیلیی یا آمین ها ، یکی از کاربردهای مهم تکنولوژی جذب است.شستشوی آمونیاک از مخلوط آمونیاک و هوا توسط آب مایع ، یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی است.پس از جذب ، حل شده با تقطیر از مایع بازیابی میشود ، و مایع جاذب را می توان دور ریخت یا دوباره مورد استفاده قرار داد.گاهی ، حل شده ای از مایعی بر اثر تماس با یک گاز بی اثر حذف میشود این عمل را ، که بر عکس جذب گاز است ، واجذبی یا عریان سازی گاز می گویند.

یکی از وسایل رایجی که در جذب گاز و بعضی عملیات دیگر به کار می رود برج پر شده است ، که نمونه ای از آن در شکل۱۸-۱ نشان داده شده است.این وسیله متشکل است از ستون (برج)استوانه ای مجهز به : ورودی گاز و فضای توزیعی در پایین ، ورودی مایع و توزبع کننده در بالا ،خروجی گاز در بالا و خروجی مایع در پایین، و توده ای از ذرات جامد بی اثر به نام پرکن برج .

 

طراحی برج های پر شده و پرکن ها:

نگهدارنده پرکن ها معمولاٌ یک توری است ، با کنگره هایی که برای استحکام آن است و دارای مساحت باز بزرگی است به طوری که طغیان در نگهدارنده روی نمی دهد.مایع ورودی ، که می تواند یک حلال خالص یا محلول رقیقی از حل شده در حلال باشد و آن را لیکور رقیق می گویند ، توسط توزیع کننده در بالای پرکن توزیع میشود ، و در حالت ایده الی ، سطوح پرکن را بطور یکنواخت خیس می کند.توزیع کننده نشان داده شد ، در شکل ۱۸-۱ مجموعه ای از لوله های متخلخل است.در برج های بزرگ ، نازل های پاشش یا صفحات توزیع کننده همراه با سدهای سرریز متداول ترند.شرکت مهندسی Nutter ، برای برج های خیلی بزرگ به قطر تا (۳۰ft)9m توزیع کننده صفحه ای با لوله های آبچکان مجزا را ساخته است.

 

فهرست مطالب

عناوین ————————— صفحه

چکیده ————————————– ۱

طراحی برج های پر شده و پرکن ها———– ۲

برج پرشده———————————- ۳

اصول جذب———————————– ۴

تغییرات دما در برج های پرشده————- ۷

واجذبی یا عریان سازی———————- ۸

تعادلات بخار – مایع———————— ۱۱

تعادل فازهای بخار و مایع در فشارهای بالا- ۱۵

مایعات نامحلول –  تقطیر با بخار آب——- ۲۲

تقطیر دیفرانسیلی یا ساده—————— ۲۶

میعان دیفرانسیلی————————— ۲۸

انواع تقطیر——————————– ۳۷

عمل برج تفکیک در فشار جو یا برج تقطیر ثا نویه   ۴۴

عمل برج تقطیر در خلاء———————- ۴۷

محصولات میان تقطیر————————- ۵۰

عمل برج تثبیت کننده———————– ۵۲

عمل برج جداکننده بوتان    —————- ۵۶

برج افشاننده تو خالی———————- ۵۸

مزایای سینی های کلاهک دار—————— ۶۷

عملیات ششگانه راه اندازی  یک برج تفکیک— ۷۷

بستن اضطراری یک برج———————– ۸۵

ظروف محصول بالائی برجها با (RECIEVERS)—- 88

واحد تقطیر در خلا vacuum section————– 99

فروشوئی و استخراج————————- ۱۰۰

فروشویی جامدات پراکنده——————– ۱۰۶

تعداد مراحل ایده آلی برای پاریز متغیر—- ۱۱۱

استخراج کن های برجی همزن دار————- ۱۱۶

استخراج کن های سانتریفوژ—————— ۱۱۸

استخراج ناهمسوی سیستم های نوع II با استفاده از بازروانی  ۱۲۴

نسبت های  حدی بازروانی——————— ۱۲۶

تعادل های فازی—————————– ۱۲۸

 

 

نوشته پروژه جذب گازها ۱۲۴ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.