پروژه کامل آمونیاک مایع ۱۰۳ ص

Word2007777

مقدمه

انسان بایستی که نیتروژن را در خاک تلقیح کند و یا با کاهش آن در جیره غذایی خویش مواجه شود . بهترین و مهمترین ماده خام جهت تلقیح نیتروژن به خاک ، آمونیاک می باشد .

آمونیاک به دو صورت در بازار عرضه می شود ، یکی به صورت آمونیاک بی آب و دیگری به صورت آمونیاک مایع ، که چند نوع آمونیاک مایع در درصدهای مختلف وجود دارد . اما معمولترین نوع آن آمونیاک مایع ۲۵ در در صد می باشد .

خصوصیات

آمونیاک مایع ، محلولی از آمونیاک در آب خالص است که با غلظتهای مشخص بدست می آید . در طول مدتی که آمونیاک در آب حل می شود دمای محلول در نوسان است که باید از بین برود . نقطه جوش آمونیاک ۳۵/۳۳ درجه سانتیگراد ، نقطه انجماد آن ۷/۷۷ درجه سانتیگراد ، درجه حرارت بحرانی آن برابر ۱۳۳ درجه سانتیگراد ، فشار بحرانی آن ۱۶۷۵ پوند اینچ مربع و گرمای ویژه آن در فشار ۱ اتمسفر و در صفر درجه سانتیگراد برابر ۵۰۰/۰ می باشد .

حلالیت آمونیاک در آب بر اساس در صد وزنی

در  ۰ درجه سانتیگراد                   ۸/۴۲ در صد

در ۲۰ درجه سانتیگراد                  ۱/۳۳  درصد

در ۴۰ درجه سانتیگراد                  ۴/۲۳ در صد

در ۶۰ درجه سانتیگراد                   ۱/۱۴ در صد

کاربرد و موارد مصرف         

۱-      این ماده در تولید مواد اسیدی و قلیایی بکار می رود .

۲-       محلول ضعیف آمونیاک به عنوان یک عامل پاک کننده در بیمارستانها و صنایع استفاده می شود .

۳-       این ماده در تولید مواد منفجره نظیر تی . ان . تی  بکار می رود .

۴-      بیشترین مصرف آمونیاک در تولید کودهای شیمیایی می باشد .

۵-      در صنایع غذایی و نوشابه سازی این ماده به عنوان منبع اصلی تأمین کننده نیتروژن در مراحل تخمیر می باشد .

این ماده همچنین در صنایع زیر کاربرد دارد :

۶-      چرم سازی

۷-       متالوژی

۸-      تصفیه نفت خام

۹-      دارو سازی

۱۰-کاغذ سازی

۱۱-نساجی

۱۲-انجماد مواد ( سرد سازی )

۱۳-لاستیک سازی

بررسی جایگاه صنعتی

آمونیاک حقیقتاً یکی از مواد خام اولیه اساسی و اصلی است . این ماده تقریباً وجه مشترک تمامی مواد منفجره نظامی به حساب می آید . و در تولید سوداش ، اسید نیتریک ، نایلون ، پلاستیک ها ، لاکها ، رنگهای نساجی ، لاستیک و سایر محصولات بکار می رود . با این توضیحات واضح است که جایگاه صنعتی خوبی جهت شروع بکار واحدهای جدید تولید آمونیاک وجود دارد .

روش تولید

روش اول

تهیه آمونیاک از نیتروژن و گاز هیدروژن و سپس تولید آمونیاک مایع

روش دوم

مراحل سنتز آمونیاک شامل تولید مخلوط نیتروژن و هیدروژن به نسبتهای ۳ قسمت هیدروژن به ۱ قسمت نیتروژن ، و تلخیص مخلوط حاصل و سنتز آمونیاک تحت فشار در حضور کاتالیزور مناسب می باشد .

اولین ماده ای که در اثر عبور بخار از روی زغال کک به دست می آید . گاز آب می باشد . نیتروژن مورد نیاز سنتز آمونیاک معمولاً بوسیله اضافه کردن مقدار کافی مورد نیاز از هر محصول باقیمانده از احتراق کامل گاز ۰ یعنی زمانی که از سوخت فقط هیدروژن و از هوا فقط نیتروژن می ماند ) تأمین می شود . گاز آب بعداً با بخار مخلوط می شود و از میان کاتالیزور موجود در مبدل عبور می کند که در نتیجه co  به  co2  تبدیل می شود و تحت فشار ۲۵ اتمسفر متراکم می گردد . جهت جدا کردن  co2  آن را تلخیص کننده و  co2  عبور می دهند . سپس گاز حاصله تحت فشار ۲۰۰ اتمسفر متراکم می شود و جهت جدا کردن گاز  co تبدیل نشده آن را از میان محلول مس آمونیاکی عبور می دهند . . گاز های حاصله شامل سه قسمت نیتروژن و یک قسمت هیدروژن است که کاتالیزور موجود در مبدل تحت فشار بالا عبور می کنند . آمونیاکی که به این طریق به دست می آید بوسیله پا شش آب جذب می شود . میزان استحکام آن بوسیله اضافه کردن آب بیشتر یا  سیرکولاسیون مجدد آن از بین جاذب تنظیم می گردد .

 

 

لیست تجهیزات و ماشین آلات

۱-  کوره زغال کک                                         ۱ عدد

۲-  خنک کننده و نظیف کننده                        ۱ عدد

۳-  مخازن نگهدارنده گاز                                 ۲ عدد

۴- مبدل  co                                                    ۱ عدد

۵- تلمبه تزریق گاز ( دمنده گاز )                     ۲ عدد

۶- برج متراکم کننده                                        ۱ عدد

۷- کمپرسور ها                                               ۳ عدد

۸- تخلیص کننده co2                                       ۱ عدد

۹- تخلیص کننده  co                                        ۱ عدد

۱۰ مبدل آمونیاک                                          ۱ عدد

۱۱- مخازن نگهداری                                          ۲ عدد

۱۲ –  بویلر                                                      ۱ عدد

۱۳- واحد بسته بندی و محکم کردن درب قوطی ها      ۱ عدد

 

 

تجزیه و تحلیل هزینه ها

جهت تولید : ۶۲۵۰ لیتر محلول آمونیاک ۲۵ در صد

۶۲۵۰ لیتر محلول آمونیاک ۵/۳۲ در صد

۱-      سوله                                                                     ۷۰۰ متر مربع

۲-      تعداد کارکنان                                                                              ۴۰ نفر

۳-    زمین و ساختمان                                                              ۲۵۶۴۸  $

۴-    تجهیزات و ماشین آلات                                                   ۲۴۰۳۱ $

۵-    سرمایه ثابت                                                                                 ۴۹۶۷۸ $

۶-     سرمایه لازم جهت یک ماه کار                                          ۱۳۹۶۹۱ $

۷-    سرمایه لازم جهت سه ماه کار                                           ۴۱۹۰۷۳ $

۸-    سرمایه کل                                                                                    ۴۶۸۷۵۰$  

۹-     هزینه های تولید سالیانه                                                  ۱۷۶۹۳۷۴ $

۱۰-دریافتی در سال                                                                 ۲۳۷۸۹۴۱ $

۱۱-سود سالیانه                                                                       ۶۰۹۵۶۸ $  

۱۲-میزان برگشت سرمایه                                                      ۱۳۰ در صد

۱۳-           نقطه سر به سر                                                                       ۲۳ در صد

 

آنیلین

مقدمه

آنیلین یک مایع روغنی آلی است که عمدتاً در ساخت مواد شیمیایی           رنگ های نساجی و لاستیک کاربرد دارد . این ماده بطور سنتی از نیتروبنزن ساخته می شود ولی واحد های جدید از روش کاتالیستی پیوسته استفاده می کنند .

خصوصیات آنیلین

۱-     آنیلین مایعی  است روغنی که سریعاً در مجاورت هوا و نور قهوه ای رنگ می شود .

۲-     وزن مولکولی                                                                                ۱۲/۹۳

۳-   نقطه ذوب                                                              ۲/۶ درجه سانتیگراد

۴-   نقطه جوش                                                                 ۴/۱۸۴ درجه سانتیگراد

۵-   وزن مخصوص                                                ۰۲۳۶/۱ در ۲۰ درجه سانتیگراد

۶-    حلالیت محلول در الکل و اتر می باشد . در آب حلالیت اندکی دارد .

انواع آنیلین

۱-     تجاری

۲-    خالص شیمیایی

کاربرد و موارد مصرف

۱-     بطور وسیع در ساخت رنگهای نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می شود .

۲-   در صنایع لاستیک سازی ، از مشتقات آنیلین به عنوان تسریع کننده و تقویت و استحکام لاستیک و ضد اکسیده شدن استفاده می شود .

۳-   در صنایع دارو سازی ، آنیلین در ساخت دارو های سولفانیل آمید و عوامل شیرین کننده سننتیک مصرف می شود .

۴-   آنیلین همچنین در صنایع انفجاری از اهمیت خاصی برخوردار است و در ساختار ژلاتین و نیتروتولوئن استفاده می شود .

بررسی جایگاه صنعتی

آنیلین بطور گسترده ای جهت مصارف  فوق الذکر کاربرد دارد . رشد نسبی میزان تقاضای آنیلین توسط صنایع حدود ۱۲ درصد تخمین زده می شود که این میزان تخمینی رشد محتاطانه بر اساس رشد قبلی و نیاز آینده و صنایع وابسته صورت گرفته است .

 

 

روش تولید آنیلین

چندین روش ساخت آنیلین وجود دارد که عبارتند از :

۱-     از نیتروبنزن بوسیله احیاء

۲-    از کلروبنزن بوسیله آمونولیز

۳-   از نیتروبنزن بوسیله هیدروژن دار کردن کاتالیستی فاز بخار

 

 ۱ – آمونیاک مایع                                                        AMMONIA  LIQUOR

۲ – لاکها                                                                            LACQURES

۳ – کک                                                                             COKE

۴ –  گاز آب                                                               WATER  GAS

۵ – زغال کک                                                   COKE  OVEN

۶ – نظیف کننده                                                SCRUBBE  COOLER

۷ – نگهدارنده گاز                                                         GAS  HOLDERS

۸ – مبدل  CO                                                          GAS  CONVERTER

۹ – تزریق گاز ( دمنده گاز )                                    GAS  BLOWER

 ۱۰ – برج متراکم کننده                                       CONDENSING  TOWER

۱۱ – مبدل آمونیاک                              AMMONIA CONVERTER

۱۲ – درب قوطی ها          SEALEC SOLTTLE  PACKCING UNIT

۱۳ – آنیلین                                                               ANILINE

۱۴ –  نساجی                                                              DYES

 ۱۵ – لاستیک                                                            RUBBER

۱۶ – پیوسته              CONTINOUS CATALYTIC PROCESS                

۱۷ – تجارتی                                 COMMERCIL GRADE

۱۸ – خالص شیمیایی                                          C.P.GRADE

۱۹ –  ژلاتین                                                    GELATINE

۲۰ – نیتروتولوئن                                                         NITRO TOLUENE

۲۱ – از نیترو بنزن بوسیله احیاءFROM NITROBENZENE BY REDUCTION

۲۲ – از کلرو بنزن بوسیله آمونولیز  FROM CHORD BENZENE BY QMMONOLYSIS

۲۳ – از نیتروبنزن بوسیله هیدروژن دار کردن کاتالیستی فاز بخار 

FROM  NITROBENZENE  BY  CATALYTIC  VAPOUR   PHASE   HYDROGENTION

۲۴ – تغلیظ کننده                                    CONDENSER

۲۵ سوراخ کردن چدن یا پودر آن

                CAST  IRON  BORINGES  OR  POWDER

 ۲۶ آنیلین خام CRUDE ANILINE       

۲۷ هیدروژل سیلیکا             SILICA  HYDROGEL           

۲۸ نیترات آمونیوم مس   COPPER  AMMONIUM NITRATE

۲۹ فشار ۵ پوند اینچ مربع             ۵  P  S  I                   

 ۳۰ جدا کننده مایع                       LIQUID  SEPARTOR               ۳۱ –   ته نشست                      DECANTER    

  ۳۲ برج تقطیر                   DISTILLATION   COLUMN          ۳۳-  برج تقطیر خلاء    VACCUM DISTILLATION COLUMN

۳۴ سرد کردن مارپیچی          COOLING  COLIS             

۳۵ پاشیدن آب سرد           COLD  WATER   SPRAY   

۳۶ الکل خالص             RECTIFIED    SPIRIT       

۳۷ خمره های مخصوص تخمیر  DECTATION  VATS    

۳۸ –  ضد عفونی کننده        STERILIZER         

۳۹ مواد سوخت               FUEL                

۴۰ –  گرانروی               VISCOSITY

۴۱- عملیات ته نشست   DECANTING               

۴۲ بخار گرم  STRIRPPING             

۴۳ روش بچ     BATCH    PROCESS 

۴۴ عملیات پیوسته        CONTINUOUS    OPERATION  

۴۵ روش پیوسته            CONTINUOUS    PROCESS  

۴۶- ضروریات روغن     REQUIREMENTS  OF  THE  OIL  

۴۷ مواد پاک کننده ها   DETERGENTS           

۴۸ پخش کننده ها   DISPESANTS               

۴۹ اکسایش            OXIDATION AND CORROSIVE INHIBITORS

۵۰- چسبندگی VISCOSITY  INDEX  IMPROVERS

۵۱ پایین برنده های نقطه ریزش POUR POINT DEPRESSANTS

۵۲ ضد سایش و فرسودگی ANTIWEAR  ADDITIVES

۵۳ ضد کف    ANTI  FOAMS   

۵۴ پاک کنندگی DETERGENCY 

۵۵ چسبندگی رینگ   RING   STIKING    

۵۶ سایش اجزاء موتور     WEAR OF ENGINE  COMPONENTS

۵۷ ته نشینی  ACCUMULATION  OF  DEPOSITS  

۵۸ اتیل استات   ETHYL  ACETATE    

۵۹ استن    ACETONE  

۶۰ از تخمیر ملاس FERMENTAION  OF  MOLASSES

۶۱ بخار ساز      VAPORIZER     

۶۲ نظیف کننده     SCRUBBER      

۶۳ –  اسید استیک     ACETIC  ACID   

۶۴ اسید سولفوریک SULPHORIC   ACID 

۶۵ ابریشم مصنوعی   RAYON   

۶۶ روش اتصالی     CONTACT   PROCESS 

۶۷ روش اتاقی   CHAMBER  PROCESS

۶۸ مبدل  CONVERTERS      

۶۹ اسید کلریدریک  HYDROCHLORIC   ACID   

۷۰ گلوبر    GLAUBER      

۷۱ کلر   CHLORINE    

۷۲ خمیر نمک      SALT  CAKE  

۷۳ نیترات      NITRE  CAKE  

۷۴ برج مخصوص کک   COCK  PACKED  TOWER  

۷۵ تانتالیوم       TANTALUM   

۷۶ سیلندرهای فولادی    STEEL  SYLINDERS 

۷۷ آبی رنگ لیتموس / قرمز  BLUE  LITMUS  /  RED 

۷۸ بنزن   BENZENE   ( BENZOL )  

۷۹ بشکه   bbl  

۸۰ گاز جهت جدا کننده بوتان  GAS TO DE – BUTANIZER

۸۱ جدا سازی توسط بخار گرم  STIRPPER       

۸۲ جهت برج پالایش دوباره  TO  RE- RUN  TOWER 

۸۳ هیدرولیکی  HYDROFORMING       

۸۴ هیدروژن گیری   DEHYDROGENATION   

۸۵ جدا کننده بوتان   DEBUTANIZER      

۸۶ واحد یودکس    UDEX  PLANT 

۸۷ پالایش دوباره    RERUN  TOWER   

۸۸ بنزن نوع نیترات   NITRAT  GRADE  BENZENE 

۸۹ دآلکیلاسیون     HYDRODEALKYLATION   

۹۰ ضایعات   RESIDUE      

۹۱ مخزن تفکیک بخار و مایع  FLASH  DRUM    

۹۲ گاز سوخته (دودکش )   FUEL  GAS   

۹۳ نفت سبک گاز زغال سنگ   COAL  GAS   LIGHT  OIL 

۹۴ بوتیل الکل   BUTYL – ALCOHOL   

۹۵ مواد مغذی       NUTRIENTS 

۹۶ برج آبجو     BEER   COLUMN    

۹۷ خوره باکتری    BACTERIOPHAGE      

۹۸ سیلیکاژل      SILICA   GEL 

۹۹ غلظت دهنده       THICKENER    

۱۰۰ تیکسوتروپ     RECREATIEG  THIXITROPIC  INKS 

۱۰۱ تیکسوتروپ  THIXOTROPIC  CEMENT  AND  ADHESIVE  

۱۰۲ روش توده ای   BULK  SET  METHOD  

۱۰۳ روش مایع (محلول آبکی )   SLURRY   METHOD 

۱۰۴ سیلیکا هیدروسول    SILCA  HYDROSOL 

۱۰۵ مخروط روزه  دار    FLUTED   CONE   

۱۰۶ خشک کردن پاششی سریع  RAPID  SPRAY  DRYING 

۱۰۷ ساختمان توده خشک         HAYSTACK   

۱۰۸ دانسیته  ثابت     REGULAR   DENSITY  

۱۰۹ دانسیته میانی    INTERMEDIATE   DENSITY 

۱۱۰ دانسیته پایین   LOW  DENSITY    

۱۱۱ جذاب  سطحی     ADSORPTION     

۱۱۲ انقباض گازها و مایعات روی سطوح  SELECTIVE ADSORPTION  

۱۱۳ جوهر مرکب    INK  TRANSFER   

۱۱۴ کربن سیاه (دوده )    CARBON  BLACK        

۱۱۵ بی شکل         AMORPHOUS    

۱۱۶ تونلی       CHANNEL 

۱۱۷ ضریب بالا       FURNACE  HIGH MODULUS(HNF)

۱۱۸ کوره ای جهت مصارف عمومی  FURNACE  GENERAL  PURPOSE (GPF)

۱۱۹ اکسترودینک     FAST  EXTRUDING (FEF)

۱۲۰ کوره ای   FURNACE (SAF)

۱۲۱ کوره ای فوق سایش میانی FURNACE  INTER MEDIATE  SUPERABRASION (ISAF)  

۱۲۲ –  حرارتی     TERMAL  

۱۲۳ استیلنی، دوده چراغ    ACETYLENE  LAMP   BLACK 

 

 

 

 

 

نوشته پروژه کامل آمونیاک مایع ۱۰۳ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.