طرح توجیهی تولید کنسرو های رژیمی

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چند فصل میباشد که به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل بعدی به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ،و فصل های دیگر به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل آخر به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .
…………………………………………………………………
نام محصول تولید کنسروهای رژیمی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۸۰۰ تن کمپوت و ۸۰۰ تن مربا و ۴۰۰ تن شربت در سال
موارد کاربرد مصارف غذائی برای انسان ها به عنوان غذا و کمک غذا
مواد اولیه مصرفی عمده انواع میوه تازه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مطابق جدول شماره ۱۹
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۵۰۰
اداری (مترمربع) ۶۰
تولیدی (مترمربع) ۶۰۰
انبار (مترمربع) ۴۰۰
زیربنا
تاسیسات و سایر (مترمربع) ۱۰۰
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی مطابق جدول شماره ۲۶
آب (مترمکعب) ۵۰۰۰
برق (کیلو وات ساعت) ۵۷۶۰۰۰
میزان مصرف
سالانه یوتیلیتی
گازوئیل (مترمکعب) ۴۰۰
ارزی (یورو) — –
ریالی (میلیون ریال) ۱۱۹۴۲
سرمایه گذاری
ثابت طرح
مجموع (میلیون ریال) ۱۱۹۴۲
محل پیشنهادی اجرای طرح کلیه استان های کشور از جمله چهار محال و بختیاری
نتیجه مطالعات نشان می دهد که محصولات مورد مطالعه در بازار جدید بوده و هنوز تولید صنعتی آن در کشور وجود ندار د . از طرف د یگر با بررس ی تعداد جمعیت دیابتی کشورمان ( حدود هفت درصد جمعیت دیابتی هستند ) و ضرورت تام ین مواد غذا ئی مناسب بر ای این قشر عظ یم جامعه ، اجر ای طرح های مشابه که تو لید کننده غذا برای افراد فوق می باشد ، احساس نیاز می گردد . بنابر ای ن در صورت تولید و عرضه محصولات رژ یمی به بازار ، پتانسیل تقاضا برای آن به شدت ایجاد خواهد گردید . البته در مورد این طرح باید گفت که به دلیل کم شناخته بودن آن در بازار ضرورت بازار سازی برای ایجاد تقاضا وجود دارد که لازم است مجری طرح از این توانائی برخوردار باشد . بنابر این د ر مجموع اجرای طرح توجیه پذیر ارزیابی شده است .

نوشته طرح توجیهی تولید کنسرو های رژیمی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.