طرح توجیهی تولید نانو الیاف

موضوع : تولید نانوالیاف
ظرفیت : ۴۵۰۰ کیلوگرم
اشتغال زایی : ۳۰ نفر
*************************************************
بخش های این طرح توجیهی عبارتند از :
– معرفی کامل محصول
– روش و فرآیند تولید
– ابزار و مواد مورد نیاز
– محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه
– ابعاد اقتصادی طرح
– نیروی انسانی مورد نیاز
*************************************************
الیاف با قطر کمتر از یک میکرومتر را نانوالیاف مینامند.این الیاف با طول های نسبتا کوتاه چند میکرونی و با قطر کم تر از ۵۰۰ نانومتر مانند نانو سیم هاازانواع ساختارهای تک بعدی می باشند. به‌طورکلی چندین روش برای تولید نانوالیاف وجود دارد که برخی از آنها شامل روش کشش، جداسازی الیاف چندجزئی، روش قالب، دمش، جدایش فازی، خودآرایی ماکرومولکولها، الکتروریسی و غیره می‌باشد. ریسندگی الکتریکی (الکتروریسی)،روشی برای تولید الیاف پلیمری با قطر زیر نانومتری است که ایده اش اولین بار توسط زلنی مطرح شد. در این روش هم از محلول مذاب و هم محلول پلیمری می توان استفاده کرد. در این میان نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققین فعال در حوضه فناوری تولید نانوالیاف حاکی از برتری فرآیند الکتروریسی نسبت به سایر روشها میباشد. فرآیند الکتروریسی از لحاظ سرعت تولید، تنوع، پیوستگی، سادگی، هزینه و تجاری‌سازی بر سایر روشها ارجح‌تر می‌باشد. تاکنون بیش از ۱۰۰ نوع ماده پلیمری، کوپلیمری، و مواد کامپوزیتی توسط این فرآیند با موفقیت به نانوالیاف تبدیل شده‌است.

نوشته طرح توجیهی تولید نانو الیاف اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.