پایان نامه و پروژه طراحی سایت دانشگاه

این پایان نامه در ۵۹ صفحه بصورت فایل word جمع آوری شده است .
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول ۲
مقدمه: ۳
PHP چیست؟ ۳
به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵
PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷
شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹
فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰
الف: قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱
پستهای سازمانی ۱۱
۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶
امور فنی و عمرانی ۲۱
شرح وظائف امور فنی ۲۱
فصل سوم- نیازمندیها ۲۵
جداول ۲۷
فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31
ایجاد یک فرم ساده ۳۲
استفاده از Get یا Post 34
برای افزودن مشخصه METHOP به اسکریپت خود ۳۵
دریافت اطلاعات از یک فرم توسط PHP 36
برای ایجاد اسکریپتHandleform.php 36
وارد کردن داده ها به هنگام برنامه نویسی ۳۸
برای ایجاد یک اسکریپت PHP که یک خوش آمد گویی را نمایش می‌دهد: ۳۸
برای استفاده از روش GET، بدون استفاده از فرم HTML: 39
برای نسبت دادن یک مقدار به یک متغیر: ۴۰
فصل پنجم – استفاده از رشته ها ۴۳
مرتب کردن رشته ها ۴۴
برای مرتب کردن یک رشته: ۴۵
نکته ۴۶
پیوند زدنرشته ها ۴۶
برای پیوند زدن دو رشته به یکدیگر، در اسکریپت خود: ۴۷
رمز گذاری و رمز گشایی رشته ها ۴۸
پنهان سازی و آشکار سازی داده ها ۵۰
فصل ششم – پایگاه داده ها ۵۲
اتصال به یک پایگاه داده و ایجاد آن ۵۴
ایجاد یک جدول ۵۶
این پروژه ,پایان نامه دانشجویی……. در بیش از ۵۹ صفحه ,به صورت فایل word,جمع آوری شده است .

نوشته پایان نامه و پروژه طراحی سایت دانشگاه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.