مقاله معرفی SQL و دستورات عمومی آن

توسط SQL میتوان درون یک بانک اطلاعاتی پرس و جو کرده (Query) و نتیجه را برگرداند. بانک اطلاعاتی شامل آبجکتی به نام جدول (Table) میباشد.
رکوردها در بانکهای اطلاعات در جداول ذخیره میگردند.
جدول شامل سطر و ستون میباشند.

نوشته مقاله معرفی SQL و دستورات عمومی آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.